Ny årgang, nytt Tidende

Ellen Beate Dyvi, leder

Foto: Kristin Witberg.

Det er alltid en glede å presentere et Tidende nr. 1, og dermed innlede en ny årgang. Denne gangen er det ekstra gledelig, siden Tidende, i en alder av 129 år, har fått nytt utseende. En ansiktsløftning vi er godt fornøyd med. Vi håper fornyelsen vil være til glede for leserne også.

Vi har forandret på mye, og ikke mer enn nødvendig. Vi vil at dere skal kjenne dere igjen. Alt det kjente lesestoffet er fortsatt med. Først og fremst fagstoff, og dernest alt det andre - aktuelle reportasjer, faste spalter, kommentar og debatt - og annonser. Samtidig har vi skilt ut stoff som kommunikasjonsfolkene og andre avdelinger i NTF lager, slik at det kommer tydeligere frem hvilket innhold NTF er avsender av, og tilsvarende hvilket innhold Tidendes redaksjon står ansvarlig for.

Alt presentert på en tidsriktig, ryddig, og oversiktlig måte, er vår intensjon. De som vet mye om grafisk design og layout, og om hvordan og hva folk oppfatter, sier at før en person har lest så mye som ett ord har han eller hun gjort seg opp en mening om hva slags type budskap en har med å gjøre, ut fra formen det er presentert i. Det er formen, og ikke teksten, som skaper førsteinntrykket. Derfor er det viktig at budskapets form er i samsvar med innholdet. Ganske enkelt fordi vi vil beholde oppmerksomheten til lesere som er ute etter det vi tilbyr.

Vi hadde en fin form som fungerte godt i mange år. Ingen lesere har tatt til orde for, eller krevet, fornyelse. Samtidig så vi at tiden snart ville innhente oss. Det kommer et punkt der du er blitt for gammel. Vi grep inn litt før det, og foreslo for NTF, som eier og utgiver av bladet, å fornye Tidendes papirutgave. Papirversjonen er verdt å satse på, for den er fortsatt flaggskipet blant publiseringsplattformene til Tidende. Det er papiret som leses når det skal leses grundig. Selv om stadig flere laster ned appen Tannlegetidende, og lesemønsteret på nettet også ser ut til å endre seg. Statistikken viser at det leses mer og mer fagstoff på nettet, for eksempel. Det skal bli interessant å få resultatene av leserundersøkelsen vi tenker å gjennomføre igjen i mars. Da skal dere, det vil si et representativt utvalg, få si hvordan dere leser og alt dere mener om bladet, slik det har vært åpnet for hvert tredje år i en lang årrekke.

Som dere ser fortsetter vi også tradisjonen, som startet i 1995, med nordiske temahefter, som innledning til en ny årgang. Det vil si at også i år publiserer det danske, finske, svenske og norske tannlegetidsskriftet de samme vitenskapelige artiklene, fordelt over to utgivelser, ved årets begynnelse.

Noen redaksjoner oversetter artiklene til sitt eget språk, mens vi i Tidende satser på at våre lesere også setter pris på litt bevisst språkpolitikk. Vi publiserer som regel og gjerne på de andre skandinaviske språkene, og er mer tilbakeholdne med å publisere på engelsk, selv om vi også gjør det når det er nødvendig og hensiktsmessig.

Hovedansvaret for de nordiske temaheftene går på omgang. Denne gangen er det Tidendes redaksjon, ved en av våre vitenskapelige redaktører, som har hatt ansvaret for å lede arbeidet med å definere hvilke sider av temaet som skal belyses, og identifisere forfattere som er villige til å skrive. Temaet er keramer. Det skulle være både relevant og interessant for de aller fleste klinikere.

Vi ønsker godt nytt år, og håper dere vil trives med det nye Tidende.

Ellen Beate Dyvi

Ansvarlig redaktør