Pris på fagstoffet

EllenB-Leder-2016-vaar2018.eps

Foto: Kristin Witberg.

I det denne utgaven av Tidende går i trykken avvikles NTFs landsmøte på Lillestrøm.

Tradisjonen er at Tidende deler ut en pris under åpningen av møtet. Prisen går vekselvis til beste oversiktsartikkel og til beste kasuspresentasjon. I år var det beste kasuspresentasjon som ble belønnet.

Som jeg sa under utdelingen av prisen 4. oktober, vil Tidende oppmuntre til fagskriving som er etterspurt blant leserne, og som bidrar til å opprettholde norsk fagspråk. Vi har derfor opprettet prisene som går til henholdsvis beste publiserte kasuspresentasjon og beste oversiktsartikkel, i Tidende, gjennom toårsperioder.

Siden prisen for beste kasuistikk ble opprettet, i 2014, er antallet kasuspresentasjoner vi mottar årlig blitt doblet. Det kan tyde på at en slik pris er med på å stimulere til skriving av en viktig kategori fagfellevurdert fagstoff, som er med på å danne erfaringsgrunnlaget til norske tannleger. En annen viktig, og i Tidende større kategori fagstoff, som bidrar til etterutdanning og erfaringsoverføring, er vitenskapelige artikler.

I en kronikk i denne utgaven av Tidende tar professor Nils Roar Gjerdet, som er vitenskapelig redaktør i tidsskriftet, til orde for å ha en kritisk holdning og innstilling til all vitenskapelig publisering, og særlig til fri-tilgangs- eller open access-publikasjoner. Disse kjennetegnes av at forfatterne betaler for å publisere, mens leserne får gratis tilgang - i motsetning til den tradisjonelle modellen, der utgivere eller forlag sender tidsskriftet eller publikasjonen til lesere som har betalt for et abonnement slik som med Tidende.

Gjerdet understreker at det også i seriøse tidsskrifter er slik at en kan finne enkeltartikler som kan støtte nærmest ethvert synspunkt, og at en heller ikke i Tidende kan garantere at det ikke presenteres falsk eller vinklet vitenskap. Samtidig gir fagfellevurderingen, der andre forskere går kritisk igjennom artikkelutkastet før eventuell publisering, en viss beskyttelse. I tillegg er det, slik Gjerdet også sier, oversiktlige forhold, både i Tidende og i den relativt lille norske odontologiske vitenskapelige verden.

Oppsummert kunnskap er også svært nyttig, skriver Gjerdet. Det er da gjerne snakk om systematiske litteraturoversikter der kriteriene for artikkelutvalget er begrunnet og sporbart.

Her er vi over i den andre kategorien fagstoff det blir oppmuntret til å levere mer av til Tidende. Om to år deler vi igjen ut prisen for beste oversiktsartikkel.

Fagstoffet er det som leses mest av innholdet i Tidende, og jevnlige leserundersøkelser viser at det er få norske tannleger som leser fagstoff andre steder. I tillegg til kurs er altså Tidende en viktig kilde til norske tannlegers etterutdanning. Dermed har Tidende et særlig ansvar for å gi leserne godt og kvalitetssikret fagstoff, som er noe både Tidende og leserne setter pris på.

Oversiktsartikler gir leserne et bredt innblikk i et tema - og henvisninger til adekvate kilder for dem som vil grave dypere. Gode oversiktsartikler er krevende å skrive. Derfor har vi opprettet prisen for beste oversiktsartikkel som oppmuntring og inspirasjon. Vi håper igjen å havne i situasjonen der det er vanskelig å kåre en vinner.

La dere inspirere.

Ellen Beate Dyvi