Prisopplysning og kostnadsnivå

F17-05-046.eps

Med jevne mellomrom kommer det medieoppslag om pris på tannbehandling. Oftest handler det om hvor dyrt det er å gå til tannlegen, hvor journalistene har hentet inn prissammenligninger fra Forbrukerrådets prisportal www.hvakostertannlegen.no.

Men er det egentlig dyrt å gå til tannlegen? Og hvordan kan vi, som stand, forening og tannleger, best møte disse påstandene?

Kvalitet koster! Norske tannleger holder høy kvalitet. Vi har en av de mest spesialiserte utdanningene i den norske helsetjenesten, og vi ereksperter innenfor vårt felt. NTF stiller strenge krav til påfyll av kunnskap og har innført obligatorisk etterutdanning for medlemmene. Vi bruker derfor mye tid på kurs og kvalitetsheving, og vi investerer i moderne klinikker og utstyr for å kunne tilby våre pasienter trygg behandling av høy kvalitet.

I løpet av de siste årene har bransjen fått en rekke pålegg med blant annet krav til dokumentasjon, personvern, pasientsikkerhet og hygiene. Alt dette sikrer norske pasienter et svært godt tannhelsetilbud.

Den norske tannhelsemodellen gjør dessuten at vi leverer tjenester av høy kvalitet til en fornuftig pris. Tradisjonelt har vi levert tannhelsetjenester direkte til pasienten uten fordyrende mellomledd eller eiere som skal ha ekstra fortjeneste. Lite administrasjon har ført til en fornuftig pris på tjenestene.

Politikerne har bestemt at voksne personer som hovedregel skal betale for sine tannhelsetjenester selv. For pasientene kan det være vanskelig å forstå dette. Det kan føles dyrt å betale tannlegeregningen av egen lomme, og spesielt svir dette fordi andre helsetjenester leveres til en svært lav egenandel. At den reelle kostnaden er mye større, ser ikke pasienten. Befolkningen er likevel svært fornøyd med tjenestene vi leverer. Tannlegene scorer høyest av alle på undersøkelser om forbrukertilfredshet. Folk etterspør tryggheten og den høye standarden - selv om det koster.

Derfor er det viktig at vi som en yrkesgruppe, med frie priser og fri konkurranse, både er åpne om kostnadsnivå og prissetting av våre tjenester. Det skal være enkelt for pasientene å forstå hva de skal betale og å sammenligne priser i markedet.

Forbrukerrådets markedsportal bør bidra til å synliggjøre de reelle kostnadene ved å tilby høyt spesialiserte og krevende tjenester. Dessverre fungerer ikke portalen optimalt i dag. Vi har gjort mange forsøk på å påvirke kvaliteten på portalen, slik at den kan gi objektiv og korrekt informasjon til forbrukerne. Spesielt er det i pasientenes interesse at portalen inneholder andre relevante opplysninger enn pris, eksempelvis om pasientrettigheter og informert samtykke, krav til helseinformasjon og prisopplysning, klagemuligheter osv.

Vi skulle også gjerne hatt med flere kvalitetskriterier. Men kvalitet er vanskelig å måle konkret. Det blir derfor viktig å jobbe videre med å utvikle kvalitetskriterier som også kan brukes i markedsportalen.

Som yrkesgruppe har også vi et ansvar for at portalen skal fungere. Alle tannleger har plikt til å legge inn priser i portalen. Vi vet at det dessverre er mange som ikke følger påbudet. Vi vet også at mange ikke oppdaterer prisene sine, og at enkelte legger ut priser som rett og slett ikke er reelle.

Det er ikke mulig å levere faglig og kvalitetsmessig gode tannhelsetjenester til enkelte av de prisene som oppgis i portalen. Jeg vil derfor advare mot såkalte «billigtannleger» og diverse lokketilbud som vi stadig ser, både på nettet og i aviser. Skal man levere tannhelsetjenester til ekstremt lave priser, må man enten fire på kvaliteten eller velte kostnaden for de «gode» tilbudene over på tilleggsbehandlinger på samme pasient, eventuelt på andre pasienter.

De prisene som legges inn i portalen, vil kunne virke normerende. Derfor er det viktig at alle oppgir reelle priser, uten forsøk på å innrette prislisten for å komme ut med lav pris. Slike grep kan kanskje gi en konkurransefordel på kort sikt, men på lengre sikt vil det undergrave det høye nivået på norske tannlegetjenester og bidra til dårligere refusjonsordninger for pasientene. Statsråden har ved flere anledninger pekt på at det ikke er nødvendig å heve trygdetakstene fordi portalen viser at tannlegene ikke har økt prisene sine. En slik situasjon må vi unngå. Portalen må vise befolkningen og myndighetene hva som er faktisk prisnivå for de aktuelle behandlingene. Det er vårt ansvar!

Vi leverer gode tannhelsetjenester av høy kvalitet. Kvalitet koster. Det er vårt ansvar som yrkesgruppe å forholde oss til lovverk, også om prisopplysning. Dersom alle støtter lojalt opp om portalen vil den bli et godt verktøy for forbrukerne. Det må være vår ambisjon. Så skal NTF ved enhver passende anledning fortsette å forklare hvorfor tannbehandling av høy kvalitet må koste, og at vi faktisk leverer denne tannbehandlingen til en meget fornuftig pris.

Camilla Hansen Steinum