Tall om røyk

- Rundt 11 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år røykte daglig i 2017, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er omtrent like mange kvinner som menn som røyker daglig.

- I tillegg til dem som sier de røyker daglig, er det rundt åtte prosent som røyker av og til. Omregnet til antall kan man anslå at om lag 480 000 personer røyker hver dag og 350 000 av og til - over 800 000 mennesker til sammen.

- Flest som røyker daglig er det blant dem mellom 45 og 64 år.

- Andelen som røyker daglig er halvert på ti år - fra 22 til 11 prosent.

Kilde: Helsedirektoratet, oktober 2018