Pensjonister følger med i Tidende

F18-09-020.eps

The Norwegian Group of Students ved Tufts College Dental School i Boston i 1945. Foto: Privat.

I årets sommerhefte, Tidende nr. 6, side 486, 2018, ble det vist et bilde av The Norwegian Group of Students. Det var mangel på tannleger i Norge etter krigen, og denne gruppen ble tatt opp i samarbeid med Norges Tannlegehøyskole og sendt over til USA for å få sin tannlegeutdanning ved Tufts College Dental School i tiden 1945 - 49. Vi regnet med at de fleste - eller alle - trolig var døde og ba derfor om, hvis noen hadde, opplysninger om disse.

Tannlege Arne Solbu (94), Bærum, som var en av disse studentene, har skrevet til redaksjonen og meddelt at bare to av dem er gjenlevende, han selv og en som er sterkt dement.

En annen som har skrevet til redaksjonen, er Ingrid Gjendal (93) som er bosatt på Hamar. Hun tilhørte ikke den omtalte gruppen, men fikk tilbud om å studere odontologi ved the University of Minnesota. Hun fikk 18. september 1945 et telegram med tilbud om å være med i et kull på 10, og 12. oktober forlot de Oslo med Stavangerfjord. Hun vedlegger bilder fra ankomsten til New York der de ble møtt av daværende rektor ved NTH, Ivar Krohn og trolig Max Manus. Ingrid Gjendal forteller at så vidt hun vet, er hun og Hans Årstad, Stavanger, de eneste gjenlevende fra dette kullet.