På nett

F18-07-035.eps

Hvor utsatt er du for ID-tyveri?

Muligheten for ID-tyveri er en ubehagelig del av virkeligheten, men nødvendig å vite noe om.

Datatilsynet har lansert en ny selvtest hvor du kan finne ut hvor god du er til å beskytte deg mot ID-tyveri. Testen består av 11 tema:

- lommeboken

- postkassen

- søppelkassen

- PC-en

- internetthandel

- mobiltelefon

- passord og koder

- fødselsnummer

- bank- og kredittkort

- spredning av personlig informasjon

- kredittverdighet og -vurdering

For hvert tema får du forskjellige påstander som du skal svare på, og til slutt får du en poengsum sammen med en vurdering av svarene. Tar du hele testen, får du til slutt en samlet vurdering av hvor utsatt du er for ID-tyveri.

Kanskje greit å ta testen?

Du finner den her: https://www.datatilsynet.no/samfunnsomrader/overordnet-om-rettigheter-og-plikter/id-tyveri/id-tyveri-test/

Kilde: Datatilsynet