Studenter får bedre stressmestring etter nærværstrening

Medisin- og psykologistudenter rapporterte om økt nærvær og bedre stressmestring seks år etter at de deltok på et 15 timers kurs i oppmerksomt nærvær (mindfulness). Det viser en studie utført av Folkehelseinstituttet og samarbeidende institusjoner.

Studien i oppmerksomt nærvær (mindfulness) som er publisert i tidsskriftet PLOS One, ble gjennomført av forskere ved Folkehelseinstituttet, Universitetssykehuset Nord-Norge og universiteter i Oslo, Tromsø og Salt Lake City.

I alt 288 medisin- og psykologistudenter fra Oslo og Tromsø deltok i studien. Halvparten ble tilfeldig trukket ut til å delta i et 15-timers kurs i oppmerksomt nærvær (trening i mindfulness) over syv uker i andre semester av studiet. Deltakerne i kontrollgruppen fortsatte studiet som vanlig uten slik nærværstrening. Før og etter kurset rapporterte studentene om mentalt stress, mestringsevne, velvære og sin evne til å være nærværende i møtet med andre mennesker. De rapporterte om det samme to, fire og seks år senere. Siste måling ble foretatt ett år etter at de var ferdig utdannet som leger og psykologer.

Rapporterte om økt nærvær og velvære

Resultatene viser at seks år etter kurset rapporterte studentene om signifikant bedre evne til å være nærværende og om økt velvære, sammenliknet med deltakerne i kontrollgruppen.

I motsetning til kontrollgruppen rapporterte deltakerne også om økt bruk av aktive mestringsstrategier, som å se på stress og utfordringer som muligheter for vekst og utvikling. De brukte i mindre grad passive mestringsstrategier, som å se på utfordringer som farer og trusler som må unngås og benektes.

Fagleder Anders Vege leder Folkehelseinstituttets arbeid knyttet til kvalitetsforbedring av helsetjenester.

- Vi ser på oppmerksomt nærvær som et viktig bidrag i arbeidet med kvalitetsforbedring. Nærvær er viktig for å skape gode møter mellom helsepersonell og pasienter og brukere. Dette kan bidra til å styrke kvaliteten i helsetjenesten, sier faglederen.

Forklares med ny mestringsmåte

Endring i mestringsstil forklarer i stor grad det økte velværet. Dette er i tråd med tidligere forskning som viser at nærværstrening kan ha en positiv effekt på hvordan vi møter stress og utfordringer i livet, ifølge førsteforfatter av artikkelen, lege og familieterapeut Michael de Vibe. Han er nå pensjonist, men arbeidet ved Folkehelseinstituttet da studien ble gjennomført.

Forfatterne konkluderer med at man bør vurdere å tilby slike kurs til studenter innen alle helsefag.