Takk for det gamle - og de beste ønsker for det nye året!

F17-05-046.eps

Desember er snø, gaver, god mat, julefeiring, fridager og tid med familie og venner. Det er også tiden for oppsummering og evaluering av året som er gått, samtidig som man begynner å se fremover mot et nytt år med nye utfordringer og muligheter.

Når dette står på trykk, er 2017 snart tilbakelagt. Et innholdsrikt år er avsluttet med NTFs viktigste møte - nemlig representantskapsmøtet. Hvis dere har valgt å gi meg fornyet tillit som president, ser jeg frem til å lede foreningen i to nye år. Jeg er fortsatt motivert og engasjert - det må man være for å stå i et slikt verv.

Tilliten fra dere medlemmer er ikke noe jeg tar for gitt. Å lede en organisasjon som NTF, med velutdannede og høyt kompetente medlemmer, er både spennende og utfordrende. Det krever kontinuerlig tilstedeværelse og innsats. Heldigvis har jeg med meg meget engasjerte og dyktige tillitsvalgte og ansatte i sekretariatet. Takk til dere alle for stor innsats og godt samarbeid i denne hovedstyreperioden.

Medlemmene våre har ulike ønsker og forventninger. Hver og en av dere har deres eget ståsted og utfordringer, og de tillitsvalgtes oppgave er å jobbe kontinuerlig for å møte deres behov. Vi må ikke glemme at det er medlemmene som utgjør NTF! Vi som er tillitsvalgte, og de ansatte i sekretariatet arbeider etter mandat som vi får fra dere, medlemmene, gjennom representantskapet. Vi får selvfølgelig også innspill direkte og gjennom lokale tillitsvalgte på ulike arenaer, men politikken og styringsdokumentene vedtas av representantskapet.

NTF arbeider innenfor svært mange ulike områder. Etterutdanning, juridisk og annen medlemsrådgivning, faglig og politisk påvirkning og kommunikasjon, alt krever stor kompetanse på ulike felt. Vi arbeider med smått og stort hele året gjennom. Etterutdanningsaktiviteten er stor, og vi arrangerer mange kurs og samlinger for tillitsvalgte og medlemmer. Vi har gjennomført aktiviteter på Verdens munnhelsedag og Arendalsuka og deltatt i et stort antall møter på ulike arenaer. Vi har forhandlet frem rammebetingelser, lønn og kontrakter både for de av medlemmene som er arbeidsgivere og de som er arbeidstakere. Vi har jobbet aktivt opp mot myndigheter og politikere og dessuten levert svært mange høringssvar i viktige saker. Vi har daglig mange henvendelser fra medlemmene, vi gir råd i store og små saker. Og ikke minst - Tidende utgis jevnlig, hele elleve ganger per år.

Vi har akkurat gjennomført et landsmøte på Lillestrøm med rekordoppslutning. Det var stort engasjement blant medlemmene, og spesielt er jeg svært glad for den store oppslutningen rundt åpningen og den fagpolitiske seansen om antibiotika. Det er flott å se at dere stiller opp også på de delene av landsmøteprogrammet som ikke er rent faglige. Det gjør inntrykk på politikerne, og det viser at vi som yrkesgruppe tar vårt ansvar som helsepersonell på alvor! Det skal dere alle være stolte av.

Selv om vi har ulike ønsker og behov, er jeg likevel overbevist om at vi er sterkest når vi står sammen. Jeg er stolt av å lede en forening med dedikerte og engasjerte tannleger og jeg har i den siste perioden opplevd hvor viktig dette fellesskapet er og hva vi kan få til sammen. Engasjementet vi ser blant medlemmer og tillitsvalgte, gjør at jeg ser lyst på fremtiden.

Det er avgjørende at vi, også i tiden fremover, står samlet i én forening og forsøker å finne én felles vei inn i fremtiden. Det er store utfordringer som ligger foran oss, og for at NTF fortsatt skal være en sterk forening trenger vi engasjerte medlemmer og dyktige tillitsvalgte også fremover. Uten det vil ikke NTF kunne være den aktive og viktige foreningen den er i dag! Sammen er vi sterke!

Men det kan til tider være tøft å være tillitsvalgt. Det er mange som mener mye om arbeidet vi gjør, og det er bra. Det må og skal vi som tillitsvalgte tåle. Det er allikevel viktig å minne om at vi bør tenke over hvordan vi snakker til og om hverandre, og hvordan vi oppfører oss mot hverandre. NTF skal være en forening hvor det skal være trygt å engasjere seg som tillitsvalgt, og hvor vi behandler hverandre med respekt - også når vi er uenige i sak. Å være tillitsvalgt i NTF er frivillig, og man må tåle både kritikk og meningsutveksling. Men husk at dette arbeidet går på bekostning av fritid og familieliv, og vi må ikke la tonen utvikle seg slik at engasjerte medlemmer kvier seg for å bli tillitsvalgte eller si sin mening. Det har vi alle et ansvar for - la oss alle ta vare på hverandre i tiden fremover.

Jeg takker for et utfordrende og engasjerende år og ønsker dere alle en strålende juleferie med alt det innebærer, for akkurat dere. God jul til hver og en av dere!

Ellen Beate Dyvi