På nett

Reservasjonsrett på Legelisten.no

Datatilsynet fattet 15. november et vedtak om at helsepersonell skal kunne kreve å reservere seg mot vurderinger på legelisten.no. Dette betyr også at Legelisten.no må slette personopplysninger om brukerne av nettsiden.

Datatilsynet mener at legelisten.no skaper en konflikt mellom personvern og ytringsfrihet, og at balansen mellom de to rettighetene ikke er god nok. En klar ulempe ved nettstedet er at vurderingene kommer fra anonyme personer, uten at man har mulighet til å bekrefte at dette er faktiske pasienter. På grunn av hensyn til pasientsikkerhet og taushetsplikt, kan heller ikke helsepersonell møte eller kommentere eventuell kritikk. Derfor kan det heller ikke sies å være pålitelig forbrukerinformasjon.

Datatilsynet har mottatt flere klager fra helsepersonell som mener kommentarfeltet brukes til trusler og press fra pasienter. Dette gjør det vanskelig for helsepersonell å foreta upopulære avgjørelser, som ikke å skrive ut smertestillende medisiner eller antibiotika.

Datatilsynets vedtak er endelig, men har tre ukers klagefrist. Det betyr at Legelisten.no kan klage på vedtaket. Personvernnemnda vil i så fall ta endelig stilling til saken.

Se www.datatilsynet.no for mer informasjon.