Trenger økt oppmerksomhet

F17-10-007.eps

En undersøkelse foretatt av FDI blant 150 medlemsland viser at bare 40 prosent av landene registrerte periodontal sykdom. Undersøkelsen var gjort mellom juni og oktober 2017. Nasjonale helsemyndigheter fikk spørsmål om hvilket forebyggende arbeid som ble gjort og hvor god oversikt de hadde over peridontal sykdom.

Svarene kom fra Afrika (18 av 29 medlemmer), Stillehavsregionen og Midt-Østen (19 av 37), Europa (11 av 63), Latin-Amerika (9 av 16) og Nord-Amerika (4 av 5 medlemmer).

81 prosent av landene i undersøkelsen hadde en grunnopplæring i periodontal sykdomsbehandling, mens bare 42 prosent hadde en videre- eller spesialistutdanning.

Alt i alt viste undersøkelsen at de nasjonale tannlegeforeningene opplevde liten oppmerksomhet rundt peridontal helse, både hos helsearbeidere og befolkningen generelt. Dette til tross for informasjonskampanjer om temaet. Det betyr at det fremdeles er et stort behov for opplysning om og opplæring i temaet i store deler av verden.