Svar til Harald Jøstensen:

«Vedtektsdyrking»

Takk for innspill i anledning arbeidet med vedtektene våre. Jeg deler Jøstensens syn på at det er en fare for at man dyrker vedtekter og endringer i disse, og at tiden som medgår, kan gå på bekostning av andre viktige diskusjoner. Samtidig er det viktig å ha relevante og oppdaterte vedtekter som gjør at foreningen kan utøve sin virksomhet på en god måte. De fremlagte vedtektsendringene er i så måte et forsøk på en opprydding i dagens vedtekter og en fjerning av overflødige bestemmelser.

I neste periode ser vi for oss en større innholdsmessig revisjon. I dette arbeidet vil vi ta med oss Jøstensens gode innspill om at vedtektene bør være overordnede og prinsipielle og danne et godt grunnlag for foreningens arbeid. Ved slike større endringer må selvsagt organisasjonsleddene involveres.

Hovedstyret har lagt opp til gode diskusjoner rundt viktige spørsmål på representantskapet. Spesielt gjelder dette når vi kommer til arbeidsprogram og policydokumenter. Vi gleder oss til god meningsutveksling og debatt.

Så får vi håpe at fremtidige vedtektsendringer vil legge til rette for at kommende representantskap i enda større utstrekning kan benytte tiden til viktige politiske diskusjoner. Det er i alle fall min ambisjon.

Camilla Hansen Steinum

President i NTF

camilla.hansen.steinum@tannlegeforeningen.no