Kort kommentar til Tor Torbjørnsens kommentar:

«Privat sektor, spesialistene og kommunereformen»

Jeg takker for kommentarer og utdyping.

Jeg er helt enig Torbjørnsens kommentar om at «slaget er vunnet, men krigen fortsetter». Jeg kan forsikre om at NTF arbeider med alle de problemstillingene Torbjørnsen tar opp i sitt innlegg.

Så er jeg helt overbevist om at vi står sterkest sammen. Om NTF skal ha noen påvirkningskraft, så må vi klare å overvinne eventuelle interessekonflikter.

Etter at spesialistforeningene fikk en mer formell plass i NTF (ved at alle spesialistforeningene nå har en egen representant på NTFs representantskap med tale-, forslags- og stemmerett), har spesialistforeningene fått en viktigere posisjon i NTF. Jeg opplever at vi har et meget godt samarbeid, noe vi også har med våre lokalforeninger og NTF Student. Det er et godt grunnlag for å møte eventuelle vanskelige situasjoner i fremtiden.

«If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.«

Camilla Hansen Steinum

President i NTF

Camilla.Hansen.Steinum@tannlegeforeningen.no