Kirurgitime for tannhelsesekretærer og tannleger

F17-11-011.eps

Spesialist i oral kirurgi og oral medisin, Frode Øye. Foto: Kristin Aksnes.

Spesialist i oral kirurgi og oral medisin, Frode Øye, demonstrerte i disse foredragene gjennomføringen av en rekke kirurgiske inngrep ved hjelp av omtale og film fra en spesialistklinikk.

Samarbeidet mellom tannlege og tannhelsesekretær understrekes for å gjennomføre gode prosedyrer og for å ivareta ulike typer pasienter.

Gjennomgang av lyskilder, oppdekking, preoperative smertestillende og premedisinering med Valium(Diazepam), Rohypnol/Flunipam (Flunitrazepam) og Halicon (Triazolam) innleder foredraget. Øye tar tannhelseteamet gjennom kirurgiske teknikker og valg av utstyr i utredning og behandling av kasus med fibrom, papillom, lichenoide forandringer, tungebiopsi, leukoplaki, pyogent granulom, mucocele og sialolitt. Referert klinikk har eget system for innsending av biopsier og behandling av prøvesvar for kvalitetssikring.

Videre demonstreres kliniske og røntgenologiske vurderinger og behandlingsvalg i forbindelse med rotspissamputasjon, fjerning av torus mandibularis, cemento-ossøs fibrom og bløtvevs graft.

Siste del av foredraget var viet visdomstenner i underkjeve og overkjeve. Med film viste Øye ulike teknikker for fjerning av ben og spalting av tenner.

Forelesningen er basert på et utvalg av kasus som henvises til spesialist. Øye oppfordrer tannlegene til å utvikle kunnskap og teknikk til selv å kunne utføre enkle kirurgiske inngrep.

Jørn A. Aas