Anbefaler tanntråd

F16-08-011.eps

Foto: Yay Images

Nyhetsbyrået Associated Press (AP) har slått stort opp at amerikanske myndigheter har fjernet råd om bruk av tanntråd fra sine retningslinjer. NTB og flere norske aviser har plukket opp saken. Samtidig ser NTF ingen grunn til at folk bør endre sine munnhelsevaner og fortsetter å anbefale bruk av tanntråd.

Amerikanske myndigheter har anbefalt daglig bruk av tanntråd siden 1979. I fjor etterspurte AP bakgrunnen for denne anbefalingen. Da retningslinjene ble publisert i år var anbefalingen fjernet. I USA er det nemlig lovpålagt at alt som anbefales av myndighetene må kunne vise til faglige studier. Effekten av tanntråd er vanskelig å dokumentere, både fordi studiene må gå over lang tid og dermed blir dyre, og fordi det er vanskelig å følge opp deltakerne for å få informasjon om hvor ofte de bruker tanntråd og om den brukes riktig. Det er også viktig å skille mellom studier som ser på effekten tanntråd har på tannkjøttproblemer og de som ser på utvikling av karies.

- Mangel på studier betyr ikke at tanntråd ikke fungerer. Det er mye vi gjør innen medisin og odontologi som ikke er evidensbasert, sier NTFs fagsjef, Øyvind Asmyhr på NTFs nettsted.

- Men det betyr ikke at det ikke fungerer. All fornuft og klinisk erfaring tilsier at daglig tannpuss kombinert med bruk av tanntråd bidrar til å redusere mengden biofilm (bakteriebelegg) på alle tannens flater, som igjen forebygger utvikling av karies, tannkjøttproblemer og dårlig ånde. Spesielt er bruk av tanntråd viktig hos unge fordi det er den mest skånsomme metoden for tannkjøttet, sier Asmyhr, og legger til at man bør få veiledning slik at man vet at man gjør det riktig. Amerikanerne har valgt å ta bort denne anbefalingen grunnet mangel på gode studier, ikke fordi det er bevist at det ikke har effekt. Tanntråd er en investering i egen helse som har lav risiko og liten kostnad. Frem til vi har forskning som går over lengre tid som viser det motsatte, ser vi ingen grunn til å endre på våre råd for gode munnhelsevaner, avslutter han.