Enklere å endre kjønn

Fra 1. juli i år kan man selv bestemme hvilket juridisk kjønn som skal framgå av folkeregisteret og personnummeret, melder Helsedirektoratet.

Juridisk kjønn skal nå være basert på egen opplevelse av kjønn og kjønnsidentitet. Det skal ikke lenger stilles krav om en bestemt diagnose eller medisinsk behandling for å få endret hvilket kjønn man er registrert med.

Vilkårene for endring av juridisk kjønn har fram til nå vært at man har gjennomgått diagnostisering og medisinsk behandling, samt sterilisering. Denne praksisen har vært gjeldende i flere tiår og har de senere årene høstet kritikk fra ulike hold både i Norge og internasjonalt.

For å endre juridisk kjønn i folkeregisteret må man nå sende søknad til skattemyndighetene (skatteetaten.no). Skattekontoret fatter vedtak om endring av juridisk kjønnsstatus og tildeler nytt fødselsnummer i Folkeregisteret.

Personer som har fylt 16 år kan selv søke om å få endre sitt juridiske kjønn. Barn og unge mellom seks og seksten år må søke sammen med sine foreldre.

Lov om endring av juridisk kjønn (lovdata.no) trådte i kraft 1. juli 2016. Den nye loven er et resultat av en utredning av vilkår for endring av juridisk kjønn og organisering av helsetjenester for personer som opplever kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori som ble gjennomført av en ekspertgruppe nedsatt av Helsedirektoratet: Rett til rett kjønn - helse til alle kjønn, på regjeringen.no.

Det finnes mer informasjon om endring av juridisk kjønn på helsenorge.no.