Amalgam påvirker ikke

69 000 svangerskap fra årene 1999-2008 er undersøkt for å se om det er noen sammenheng mellom amalgameksponering hos mor under svangerskapet og ulike fødselsutfall.

I mange land er amalgam fortsatt et vanlig tannfyllingsmateriale, samtidig som mange har vært bekymret for om bruken av amalgam kan påvirke fosteret.

Sammen med kollegaer tilknyttet Uni Research, UiB og Folkehelseinstituttet har spesialtannlege og forsker Gunvor Bentung Lygre i Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer, Uni Research Helse sammenholdt data fra Medisinsk fødselsregister med informasjon fra mødrene selv, om antall eksisterende amalgamfyllinger og tannbehandlinger under svangerskapet.

Mødrene ble spurt om de hadde fått satt inn eller fjernet amalgamfyllinger under svangerskapet. Fra fødselsregisteret fikk forskerne opplysninger om fødselsvekt, vekt i forhold til svangerskapsalder, for tidlig fødsel, misdannelser og dødfødsler. De fant ingen sammenheng mellom disse fødselsutfallene og antall amalgamfyllinger.

Bortsett fra en svakt øket risiko for lavere vekt for alderen hos jenter dersom mor hadde fjernet amalgamfyllinger under svangerskapet, fant forskerne ingen sammenheng mellom tannbehandlinger under svangerskapet og fødselsutfall.

Studien er en del av den Norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) som inkluderer 108 0

Kilde: Lygre, Gunvor Bentung; Haug, Kjell; Skjaerven, Rolv; Björkman, Lars Prenatal exposure to dental amalgam and pregnancy outcome. Community Dentistry and Oral Epidemiology 2016.Les mer: http://bit.ly/27R6iEW