Menn får midler

F16-07-018.eps

Foto: Yay Images

Langt flere menn enn kvinner tildeles forskningsmidler, har det svenske fagbladet Universitetsläraren avdekket gjennom en granskning av tildelingene fra tre private forskningsstiftelser i Sverige. Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden og Knut og Alice Wallenbergs stiftelse får alle flest søknader fra menn, og selv om dette tas med i beregningen får kvinner mindre enn «sin del». Ifølge Cancerfonden skyldes skjevfordelingen at de mannlige forskerne gjerne er eldre og derfor mer erfarne, skriver bladet Forskerforu.