Helsebiblioteket 10 år

F16-07-017.eps

Foto: Yay Images

For 10 år siden var det svært ulik tilgang på kunnskapskilder i ulike deler av helsetjenesten. I 2006 ble Helsebiblioteket.no lansert, og med det ble de største forskjellene utjevnet.

Formålet med Helsebiblioteket.no er å heve kvaliteten på helsetjenestene ved å tilby helsepersonell fri og enkel tilgang til nyttig og pålitelig kunnskap.

Helsebiblioteket er offentlig finansiert og ble 1. januar 2016 en del av Folkehelseinstituttet.

6. juni i år var det nøyaktig 10 år siden lanseringen, og siden den gang har både bruken av tjenesten og mengden innhold økt, heter det i en pressemelding.

I dag gir Helsebiblioteket.no helsepersonell fri tilgang til to av verdens mest brukte kliniske oppslagsverk, UpToDate, BMJ Best Practice, en stor samling tidsskrifter, inkludert BMJ, New England Journal of Medicine, JAMA og Annals of Internal Medicine, de mest sentrale databasene innenfor medisin og helsefag, retningslinjer, prosedyrer, emnebibliotek og mye mer.

Helsebiblioteket gir også gratis tilgang til en rekke apper for smarttelefon. For deg som arbeider med legemidler kan appen «Legemiddelutregning» være nyttig. En annen populær app er «Legevakthåndboken». Arbeider du med barn, kan appen «Pediatri» som bygger på veilederne Generell veileder i pediatri og Akuttveileder i pediatri, være til nytte i din praksis.

De fleste ressursene er tilgjengelig for alle uten pålogging. Noe krever registrering. Både registrering og bruk er gratis.

Helsebiblioteket holder kursog foredrag, og kan også sende ut skriftlig informasjon til helsepersonell.

Ta kontakt på e-post: redaksjon@helsebiblioteket.no eller på telefon 464 00 486.