Kunngjøring om opptak til spesialistutdanning i odontologi 2016 med oppstart høsten 2017

F16-07-040.eps

Ved Institutt for klinisk odontologi i Bergen, Det odontologiske fakultet i Oslo og Institutt for klinisk odontologi i Tromsø skal det tas opp kandidater innen de ulike fagområdene i den utstrekning ressurssituasjonen tillater det. Alle kandidater som blir tatt opp vil bli registrert som student ved et av universitetene. Av tabellen fremgår det hvilke fagområder det planlegges opptak for ved de ulike lærestedene.

Fagområde

Bergen

Oslo

Tromsø

Endodonti

Ikke opptak

Opptak

Ikke opptak

Kjeve- og ansiktsradiologi

Opptak

Opptak

Ikke opptak

Kjeveortopedi

Ikke opptak

Ikke opptak

Ikke opptak

Oral kirurgi og oral medisin

Opptak

Ikke opptak

Ikke opptak

Pedodonti

Opptak

Ikke opptak

Ikke opptak

Periodonti

Opptak

Opptak

Ikke opptak

Oral protetikk

Ikke opptak

Opptak

Ikke opptak

Søknad og opptak

Generelle opptakskrav er bestått odontologisk grunnutdanning, norsk autorisasjon som tannlege og minimum to års fulltids erfaring fra allmennpraksis.

For utfyllende informasjon om opptaket, se det enkelte læresteds interne nettsider.

Bergen: http://www.uib.no/studieprogram/SPES-ODO

Oslo: http://www.odont.uio.no/studier/spesialistutdanning/soke/index.html

Tromsø: https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=289111&p_ dimension_id=88119

Det må legges ved dokumentasjon på utdanning, praksis og eventuell annen meritterende virksomhet. Dokumentasjonsfrist er lik søknadsfrist.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 10. oktober 2016

Adresser

Interesserte søkere anbefales å kontakte undervisningsinstitusjonen en har søkt til for informasjon om utdanningsprogrammene. Nærmere informasjon om studieplanene gis av fagansvarlig ved de enkelte fagseksjonene.

Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen, postboks 7804, 5020 Bergen.

Telefon: 55 58 60 16 fax: 55 58 65 77 kontaktperson: Christine E. Kronenberger: christine.kronenberger@uib.no

Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo, postboks 1142 Blindern, 0317 Oslo.

Telefon: 22 85 21 99, fax: 22 85 23 32, kontaktperson: Namgyal Tsomo Svenningsen: n.t.svenningsen@odont.uio.no

Institutt for klinisk odontologi, Norges arktiske universitet, 9037 Tromsø. Telefon: 77 64 9104, kontaktperson: Inger Anna Bensnes: inger.a.bensnes@uit.no