Det sentrale lønnsoppgjøret 2016

Lønnsoppgjøret i år var et såkalt hovedoppgjør, de sentrale forhandlingene dreiser seg da både om hvilke lønnstillegg arbeidstagerne skal ha og revisjon av avtalene som sådan.

De sentrale forhandlingene er ferdige og nå står de lokale forhandlingene for døren. I løpet av noen hektiske uker, tradisjonelt i september måned skal våre tillitsvalgte landet rundt gjennomføre et selvstendig lønnsoppgjør for om lag 1 700 medlemmer i offentlig sektor.

Det sentrale oppgjøret i offentlig sektor (stat, kommune, fylkeskommune) har en økonomisk ramme på om lag 2,4 prosent. Rammen er den samme som ble avtalt for frontfaget i privat sektor. Lønnselementene består av både sentrale lønnstillegg, overheng og anslag for lønnsglidningen.

HTA kapittel 4

Årslønnsvekstramme 2015 - 2016

Overheng til 2016

0,6 %

Anslag lønnsglidning

0,2 %

Diverse tillegg

1,6 %

Beregnet årslønnsvekst 2015 - 2016

2,4 %

Anslag overheng til 2017

0,9 %

HTA kapittel 4

Årslønnsvekstramme 2016 - 2017

Overheng til 2017

0,9 %

Anslag lønnsglidning

0,2 %

Diverse tillegg

0,9 %

Midler til lokale forhandlinger

0,3 %

Beregnet årslønnsvekst 2016 - 2017

2,2 %

Oslo kommune

Akademikerne forhandler for 2 715 personer og av disse har NTF om lag 95 medlemmer i tariffområdet. De sentrale lønnsforhandlingene ble sluttført søndag 1. mai kl. 01.50.

Akademikerne har ikke fått innfridd hovedkravet om lokal lønnsdannelse for alle sine medlemmer i Oslo kommune.

Lønnsoppgjøret gir alle ansatte en lønnsvekst på 2,0 prosent per 1.mai. Det er også avsatt 0,35 prosent til justeringsforhandlinger per 1. mai.

Legene, advokatene og tannlegene har allerede lokal lønnsdannelse i Oslo kommune og Tannlegeforeningen er godt fornøyd med at det i årets oppgjør ble definert en tvisteløsningsmekanisme for de nevnte gruppene.

Nytt er også at alle ansatte, om lag 52 000, skal ha årlige lønnssamtaler.

Organisasjonene er videre godt fornøyd med at den nye avtalen gir forhandlings- og drøftingsrett dersom endringer i pensjonsvilkårene blir tema i denne tariffperioden.

Kommune/fylkeskommune

Akademikerne forhandler for 21 144 personer og av disse har NTF 1 350 medlemmer i området. Lønnsforhandlingene ble sluttført lørdag 30. april.

Forhandlingene ble åpnet med overlevering av krav og tilbud den 12. april. I tidsrommet fra oppstart til avtaleutløp ble det avholdt en rekke forhandlingsledermøter og plenumsmøter mellom partene. Den 30. april kl. 04.00 anbefalte alle forhandlingssammenslutningene Kommunenes Sentralforbunds (KS) siste tilbud.

Som en del av tariffoppgjøret 2016, er det også avtalt sentrale tillegg for 2017. Beregnet årslønnsvekstramme fra 2016 til 2017 er på om lag 2,2 prosent.

Partene er enige om å fortsette arbeidet med å tilpasse pensjonsordningen i kommunalt avtaleområde til den nye folketrygden og pensjonsordningen i staten. Fremtidig pensjonsordning i avtaleområdet skal omfatte tjenestepensjon og AFP-ytelse, og bygge på livsvarige ytelser. En fremtidig ordning skal gi gode insentiver til å stå i arbeid, gi forutsigbare kostnader og ytelser, være enklere å forstå, gi bedre mobilitet i arbeidsmarkedet og være alders- og kjønnsnøytralt.

John Frammer

Forhandlingssjef i NTF