Lærerikt, kjempekjekt og travelt

Gjennom to korte og travle semestre har 11 personer fra tannhelsetjenesten fulgt nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten ved Handelshøyskolen BI, syv i Oslo og fire i Stavanger.

F16-07-003.eps

Fylkestannlege i Telemark, Turid Kristoffersen, har lang erfaring som leder, og fant at helselederutdanningen var svært nyttig. Foto: Eva Susanne Drugg/Telemark fylkeskommune.

Ved oppstarten i Oslo 26. oktober i fjor fremhevet divisjonsdirektør for kompetanse og personell i Helsedirekoratet, Karin Straume, tannhelsetjenesten som ett av to utfordringsområder hun ville nevne i forbindelse med den nye lederutdanningen; enten flyttingen av tannhelsetjenesten til kommunenivå blir realisert eller ikke. Nå er høringsnotatet som foreslår flyttingen kommet.

- Det er viktig at helsesektoren fortsatt hovedsakelig ledes av helsefaglig utdannede folk. Samtidig er det blitt helt nødvendig at helseledere har solid ledelsesfaglig grunnlag, slik at de er godt rustet til å møte de vesentlige utfordringene som ligger foran, sa fagansvarlig for programmet ved Handelshøyskolen BI, Thomas Hoholm, ved oppstarten i oktober i fjor.

Tidende fikk kontakt med noen av lederutdanningskandidatene fra tannhelsetjenesten mot slutten av utdanningen i begynnelsen av juni, idet de var i ferd med å skulle levere prosjektoppgaven sin, og fikk høre hvilke erfaringer de har gjort seg i løpet av skoleåret.

Turid Kristoffersen, fylkestannlege i Telemark

- Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jeg jobber i Telemark fylkeskommune hvor jeg er fylkestannlege. Jeg bør kanskje fortelle at jeg har mer enn 20 års ledererfaring fra næringslivet, og nå fire års erfaring fra jobben som fylkestannlege. Jeg har ogsåstudert ledelse ved BI og andre høyskoler tidligere, men dette kurset har en særlig verdi nettopp fordi deltakerne er ledere i helsevesenet. Jeg tror denne utdanningen vil få betydelig nytteverdi for meg i min jobb.

- Er det noe ved denne lederutdanningen som du ser som særskilt relevant for tannhelsetjenesten?

- Denne lederutdanningen har et ekstra perspektiv som mangler i de aller fleste lederutdanninger, og det erbetydningen av samhandling og erfaringsbasert læring som kilde til nytenkning, utvikling og innovasjon; ikke bare med hensyn til instrumenter, utstyr og medikamenter, men i langt større grad når det gjelder innføring og bruk av lett tilgjengelig velferdsteknologi.

Innovative prosesser kan kanskje høres fjernt ut for tannhelsesektoren, men nettopp her er det mye å hente i en bransjesom i stor grad drives på samme måte i 2016 som i 1980. Boken The Innovator`s Prescription av Clayton Christensen bør leses av alle i helsevesenet - også tannhelsepersonell.

- Er det andre ting ved lederutdanningen, som kanskje ikke er direkte nyttig i jobben, som du har hatt glede eller nytte av?

- Deltakerne var ledere fra alle deler av primærhelsetjenesten, og dette ga verdifull innsikt i kompleksiteten av sykdom og helseutfordringer hos mange i dag; ikke bare de eldre. Tannhelseproblemer er ofte bare en del av dette og nettopp dette er noe tannhelsepersonell bør være oppmerksomme på og ivareta i større grad enn i dag.

- Er du blitt inspirert til å gjøre noe på en annen måte?

- Absolutt! Vi startet med ett prosjekt hos oss i tannhelsetjenesten i Telemark, men før prosessen var over hadde dette resultert i fire saker som ledere og medarbeidere ønsket å ta fatt på.

- Hvordan har det vært for deg å ta lederutdanningen ved siden av og i tillegg til full jobb?

- Det har vært slitsomt, men samtidig både inspirerende og berikende, og jeg ville ikke ha vært dette foruten.

Ingvild Dommersnes, overtannlege i Rogaland

- Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jeg jobber i Tannhelse Rogaland og er overtannlege i Sandnes tannhelsedistrikt. Det innebærer faglig, administrativt og økonomisk ansvar for denne offentlige tannhelsetjenesten i Sandnes, Gjesdal og Bjerkreim kommune. Jeg har personalansvar for omlag 50 medarbeidere. I tillegg har jeg ansvaret for tilbudet om tannbehandling i narkose til prioriterte grupper i Sør-Rogaland. Tre dager i uken jobber jeg administrativt og to dager klinisk, med pasienter.

- I hvilken grad og på hvilken måte opplever du at lederutdanningen har vært eller vil komme til å være nyttig for deg i din jobb.

F16-07-005.eps

Overtannlege Ingvild Dommersnes i Sandnes har fått mye ut av lederutdanningen og anbefaler den varmt. Foto: Steinar Løgith Aase.

- Jeg lærte om hva ledelse er, hvordan god ledelse utøves og hva jeg kan gjøre for å bli en god leder. Videre lærte jeg mye omorganisasjonskultur og hva som motiverer medarbeidere. Det ble undervist i mange andre interessante temaer også. Før jeg begynte på studiet visste jeg ikke hva innovasjon var, nå har jeg erfart hvordan man kan utføre innovasjon i egen virksomhet. Det var veldig spennende og lærerikt å gjøre et endringsprosjekt i egen organisasjon og å skrive prosjektoppgave om det. Forhåpentligvis vil utviklingsprosjektet tilføre Tannhelse Rogaland noe nytt og nyttig.

- Er det noe ved lederutdanningen som du ser som særskilt relevant for tannhelsetjenesten?

- Nei, de fleste forelesingen var relevante for ledere, både i og utenfor helse- og sosialtjenesten. Det har vært lærerikt å få bedre kjennskap til den kommunale helse- og sosialtjenesten. Jeg har satt pris på å bli bedre kjent med lederne for helsetjenestene i de kommunene hvor jeg har ansvaret for tannhelsetjenesten. Det vil jeg ha utbytte av i fremtiden.

- Er det andre ting ved lederutdanningen, som kanskje ikke er direkte nyttig i jobben, som du har hatt glede eller nytte av?

- Utdannelsen bidro til menneskelig vekst og utvikling. Det var mye oppmerksomhet rettet mot mellommenneskelige forhold i arbeidslivet. Mye av dette kan overføres både til pasientbehandling og private relasjoner.

- Er du blitt inspirert til å gjøre noe på en annen måte?

- Ja! Ja jeg har innsett at medarbeiderne er vår viktigste ressurs. Vanligvis vektlegger ledere oppgavestrukturer i for stor grad. Det er viktig for en organisasjon, men viktigst er relasjonen til de ansatte, god ledelse handler om intellektuell stimulering og ivaretakelse av medarbeidere. Jeg vil så gjerne dele det jeg har lært med de ansatte i Tannhelse Rogaland, slik at vi sammen kan skape gode arbeidsplasser, hvor vi opplever utvikling og mestring. Da kan vi levere tannhelsetjenester av god kvalitet og utnytte ressursene på en god måte.

- Hvordan har det vært for deg å ta lederutdanningen ved siden av og i tillegg til full jobb?

- Det har vært kjempekjekt! Jeg har lært og opplevd så mye! Tannhelse Rogaland har lagt til rette for at det skal være mulig for meg å ta videreutdanning. Jeg har hatt stedfortreder de dagen jeg har vært borte i forbindelse med studier, og jeg har fått avlasting fra ordinære arbeidsoppgaver. Det er mange som har ytt litt ekstra for at jeg skulle få mulighet og overskudd til videreutdanningen, tusen takk til alle dem

- De ansvarlige for lederutdanning på BI har vist meg hvordan god ledelse utøves i praksis. I tillegg har vi hatt mange andre flinke forelesere. Kurset i helseledelse anbefales på det varmeste, det kan gi både faglig og menneskelig utvikling og vekst.

Nina Lin Monstad, overtannlege Rogaland

- Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jeg jobber i Tannhelse Rogaland, og er overtannlege i Stavanger.

F16-07-004.eps

Nina Lin Monstad er overtannlege i Stavanger opplevde lederutdanningen som omfattende, og sier hun har lært mye. Foto: Privat.

- I hvilken grad og på hvilken måte opplever du at lederutdanningen har vært eller vil komme til å være nyttig for deg i din jobb?

- Jeg opplever at det har vært nyttig og at det kommer til å bli enda mer nyttig i fortsettelsen. Jeg har fått veldig mye mer innsikt og teori bak å være leder og lederrollen og ulike temaer rundt dette, samt også utfordringer med å være leder i offentlig sektor. Jeg har fått mye informasjon og nye kontakter i kommunal sektor som var nesten ukjent for meg inntil kurset startet. Jeg har lært om samarbeid og motivasjon, samt lært mye om meg selv som leder.

- Er det noe ved lederutdanningen som du ser som særskilt relevant for tannhelsetjenesten?

- Ja, det som går konkret på lederutdannelse.

- Er det andre ting ved lederutdanningen, som kanskje ikke er direkte nyttig i jobben, som du har hatt glede eller nytte av?

- Jeg har fått et stort nettverk som jeg kommer til å dra nytte av i lang tid.

- Er du blitt inspirert til å gjøre noe på en annen måte?

- Jeg vil nok ha mer oppmerksomhet rettet mot lederrollen og håndtering av mine ansatte på en god måte. Jeg kommer også til å ha økt oppmerksomhet rettet mot innovasjon.

- Hvordan har det vært for deg å ta lederutdanningen ved siden av og i tillegg til full jobb?

- Veldig travelt og omfattende.