Oscar Villa: Bløtvevsregenerasjon med emaljematriksproteiner

Oscar Villa disputerte den 12. april 2016 for PhD-graden ved Universitetet i Oslo med avhandlingen: «Wound healing promoting agents in oral and periodontal surgical procedures».

Alvorlig periodontitt rammer ca. 10 prosent av befolkning og er beskrevet som den sjette mest prevalente lidelsen i verden. Alvorlig periodontitt fører oftest til tap av kjevebein og tannfeste. Målsetting ved periodontal regenerativ kirurgi er å gjenoppbygge tapt hard- og bløtsvev etter at sykdomsprosessen er brakt under kontroll. Et derivat av umoden tannemalje (EMD*>Emdogain®) har i flere eksperimentelle og kliniske studier vist seg å fremme periodontal hardvevs- og bløtvevsregenerasjon. Villas forskning har fokusert på å klarlegge molekylære mekanismer som bidrar til EMD-stimulert regenerasjon. I tillegg har han prøvd å identifisere aktive peptidkomponenter i EMD som stimulerer bløtvevstilheling. Avhandling omhandler studier på bindevevsceller i kultur, i en nyetablert rottemodell og i mennesker.

Studiene på humane celler viste at de ulike komponentene av EMD påvirker utskillelse av signalmolekyler, cytokiner, i forskjellig grad, men det var ikke mulig å identifisere de aktive komponentene i EMD, trolig fordi de individuelle komponentene i EMD samvirker til den observerte kliniske effekten. I forsøk med dyr ble det vist at EMD og et syntetisk peptid basert på aminosyresekvenser fra blant annet EMD, fremmet gjenvekst av bløtvev det vil si reepitelialisering, ved blant annet å redusere inflammasjon og fremme blodkardannelse i munnhulevev. Celleforsøkene og den kliniske studien viste begge at EMD stimulerer faktorer som antas å være viktige i sårtilheling og bløtvevsregenerasjon. Cellestudiene kunne dog bare i begrenset grad gjenskape situasjonen i levende vev, noe som viser at resultater fra in vitro forsøk gir god detaljkunnskap på cellenivå, men har begrenset overføringsverdi til klinikk når komplekse prosesser som inkluderer flere celletyper og vev, slik det er i sårtilheling og regenerasjon, skal studeres.

Personalia

F16-07-023.eps

Oscar Villa har odontologisk embetseksamen fra Universitetet Alfonso X El Sabio i Madrid (Spania) i 2001. Han har jobbet som allmenntannlege i Palma de Mallorca (Spania) og London (UK) i perioden 2001-2008. Han ble spesialist i periodonti fra Göteborgs Universitet, Sverige i 2010. Da flyttet han til Oslo som PhD-stipendiat ved avdeling for biomaterialer på Universitetet i Oslo. Veiledere har vært professor Petter Lyngstadaas, professor Janne Reseland and dr.philos Caspar Wohlfahrt.