Tanker om samarbeid og et ønske om god sommer!

President-Steinum.eps

Sommer og ferietid nærmer seg med stormskritt. For noen av oss er ferie tid for avslapning med familie og venner, tid til grilling, iskrem og svømmeturer i litt for kaldt vann på hytta. Men for mange av oss er ferie også synonymt med reisevirksomhet, og cirka 50 prosent av alle ferieturer går nå utenlands. Verden er blitt mindre, og vi reiser gjerne på storbyferie for kulturopplevelser eller til mer eksotiske strøk for å slikke sol på idylliske sandstrender.

Verden kommer også stadig nærmere oss på tannlegekontoret. Flyktningekatastrofen verden nå opplever, involverer også tannhelsetjenesten. Nordmenns reisevirksomhet har ført til økt oppmerksomhet omkring MRSA-smitte og smittsomme sykdommer som vi ikke har sett i befolkningen på mange år. Helsemyndighetene fokuserer på bruken av antibiotika og på resistensproblematikk, som er et alvorlig globalt problem.

Deler av årets landsmøte vil sette søkelyset på denne problematikken og har derfor nettopp tittelen: «Verden sitter på venterommet ditt». NTF har dessuten inngått et samarbeid med Veterinærforeningen og Legeforeningen om et arrangement under Arendalsuka i august med tema «Antibiotikaresistens ? vår tids største helsetrussel?». Her vil landsbruksministeren delta sammen med andre politikere og representanter fra fagmiljøene. NTF har for øvrig en tett dialog med myndighetene i disse spørsmålene.

Vår hverdag påvirkes av det som skjer i Europa og verden forøvrig, ikke bare av katastrofer og smitteproblematikk, men også av politiske prosesser som hele tiden går utenfor våre grenser, og da spesielt i EU. Hovedstyret la derfor maimøtet til Brüssel, som regnes som den europeiske unions hovedstad og er tilholdssted for både Europakommisjonen, Europaparlamentet og NATOs hovedkvarter. Selv om Norge ikke er medlem av EU, er vi bundet av EØS-avtalen. Det betyr at lovgivning som vedtas gjennom lange og kompliserte politiske prosesser i EU, også blir implementert i norsk lovverk.

Etter et meget interessant møte i Norges Hus, hvor vi møtte flere fra den norske EU-delegasjonen, har vi fått større innsikt i hvilke politiske prosesser som går, hvordan og hvor sakene behandles, og sist men viktigst, hvordan vi har mulighet til å påvirke. Det var betryggende å høre at Norge lyttes til i mange fora, også på helseområdet, selv om vi ikke er medlem av EU. Det jobbes med flere saker på vårt felt, og her er det viktig for oss å være oppdatert.

CED - Council of European Dentists - er en organisasjon som representerer mer enn 340 000 tannleger over hele Europa. Organisasjonen er sammensatt av 32 nasjonale tannlegeforeninger (29 medlemsforeninger og tre observatører) fra 30 europeiske land.

CED består av et styre med en president, samt ulike working groups og task forces. De har et sekretariat i Brussel som overvåker de mange prosessene samt søker å påvirke utformingen av lovverk som kan få implikasjoner for europeiske tannleger. Vi fikk en grundig orientering om hva de arbeider med nå, og vi diskuterte problemstillinger som NTF arbeider med. Fordi vi ikke er medlem i EU, har Norge kun observatørstatus i CED. Vi deltar likevel på general meetings som holdes to ganger i året for alle medlemslandene. Dette er en viktig møteplass, hvor vi også selvfølgelig pleier kontakten med våre nordiske kolleger, som i stor grad har sammenfallende interesser og like utfordringer som vi har.

CED er et europeisk samarbeid. FDI World Dental Federation er vår internasjonale organisasjon, som er en verdensomspennende sammenslutning av nasjonale tannlegeforeninger. Mange av dere kjenner til de faglige kongressene som FDI arrangerer en gang i året rundt om i hele verden. Men like viktig er det fagpolitiske arbeidet foreningen utfører.

Hvert år på kongressen avholdes World Dental Parliament, hvor NTF deltar med en delegasjon. Som CED har også FDI et antall komiteer som arbeider med ulike saker. Vår egen Harry-Sam Selikowitz er leder av kanskje den viktigste av disse, nemlig Science Committee. Organisasjonen utarbeider policydokumenter, arbeider opp mot ulike helsemyndigheter og har et nært samarbeid med både Verdens Helseorganisasjon (WHO) og de øvrige internasjonale sammenslutningene av helseprofesjoner. FDI arrangerer dessuten hvert år den 20. mars World Oral Health Day. NTF har markert dagen de siste årene, nå sist i nært samarbeid med Norsk Psykiatrisk Forening under mottoet «Sunn munn. Sunn kropp».

Samarbeid vil etter min oppfatning være et nøkkelord i tiden fremover. Samarbeid på tvers av profesjoner og sektorer, men også på tvers av landegrensene, vil bli stadig viktigere. Norge er ikke et lite isolert land på «toppen av verden». Vi er i høyeste grad en del av det nordiske, europeiske og internasjonale fellesskapet. Vi skal derfor videreføre det viktige internasjonale samarbeidet med CED og FDI.

Uansett om ferien blir i Norge eller utenfor Norges grenser - god sommer til dere alle!

Camilla Hansen Steinum