Støtte for sykmeldere

F16-06-064.eps

Foto: Yay Images

Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet har utarbeidet et nytt verktøy som skal gi faglig støtte til leger og andre som sykmelder, i deres møte med pasienten.

- Vi ønsker å legge til rette for en best mulig dialog mellom legen, manuellterapeuten eller kiropraktoren som sykmelder, pasienten og arbeidsgiver om sykmelding og ulike muligheter for avlastning på jobben, sier Svein Lie, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

Målet med beslutningsstøtten er likere sykmeldingspraksis og større forutsigbarhet for pasient og arbeidsgiver. Verktøyet inkluderer foreløpig rundt 200 diagnoser, og inneholder anbefalinger om varighet på sykmelding, avlastning på jobben, tilpasset belastning og opptrapping av belastning for de diagnoser der det er mulig.

Alle pasienter er forskjellige og må vurderes individuelt på medisinsk grunnlag. Samtidig er det en viktig oppgave for helsetjenesten å bidra til best mulig tilrettelegging slik at pasientene kan arbeide hvis det er mulig. Å beholde kontakten med arbeidslivet er viktig. Arbeid kan gi mestringsfølelse, tilhørighet og mening også i en periode med sykdom.

- God dialog mellom lege, pasient og arbeidsgiver øker muligheten for riktig avlastning og at man kan fortsette aktivitet, sier Lie.

Det nye verktøyet vil også gi bedre statistikk for sykmeldingsfeltet. Sykmeldere vil få tilbud om en ny og bedre statistikk som gjør at de bedre kan evaluere egen praksis.

Diagnosespesifikk beslutningsstøtte er en videreutvikling av Faglig veileder for sykmeldere, som omtaler hvordan man vurderer, veileder og samhandler i sykmeldingsprosessen.

Beslutningsstøtten vil fra høsten 2016 bli tilgjengelig via elektronisk pasientjournal (EPJ).