Angstnivået påvirker

Angstnivået som pasientene husker at de hadde før en ekstraksjon påvirker hvordan de husker smerten etter ekstraksjonen, skriver det svenske Tandläkartidningen.

Dette viser amerikanske forskere i en studie av 157 pasienter som før ekstraksjonen rapporterte smertenivå, angstnivå, hvordan de trodde smerten og angsten skulle utvikle seg under ekstraksjonen samt om de led av depresjon eller tannbehandlingsangst.

Både direkte etter inngrepet og en måned senere rapporterte de smertenivået og angstnivået de opplevde under ekstraksjonen. Forskerne mener at det skulle kunne være mulig å påvirke minnet av smerten gjennom å påvirke minnet av angsten.

Kilde: J Dent Res; Kyle et al

Les mer: http://bit.ly/221WyDZ