Om skolebørns tænder

Bergen kommunale skoletannpleie 1909 - 1984
Knut Meyer
F16-06-010.eps

Entusiastene Knut Meyer og Bergen skolemuseums venner har utgitt heftet «Om skolebørns tænder». Det tar for seg utviklingen i Bergen kommunale skoletannpleie i de 75 årene fra 1909 til 1984.

Med tekst og gode illustrasjoner vises utviklingen i tannhelsetjenesten i denne viktige perioden. Her har mye forandret seg. Som dette sitatet fra Stig Holmås' bok Guttene i Markegaten viser: «Og `holler i tendene' var ikke til å spøke med. For det var det samme som eviglange opphold i skinnstolen på `Pinaren'. Det var den lange spisse nålen, den langsomme boren og pinadamen som pustet deg «lokt inn i naien», med en kvalmende vademecumsprayet tobakkspust.»

Heftet kan bestilles hos Bergens bymuseum: E-post: skolemuseet@bymuseet.no.

Det kan også leses på Tannlegeforeningens nettsider: https://www.tannlegeforeningen.no/viewfile.aspx?id=6796

Skriftserie nr. 8 i Bergen skolemuseums venner. Trykket med støtte fra Bergen tannlegeforening og Fylkestannlegen i Hordaland. Bergen: Bymuseet; 2016. ISBN 978 - 82 - 90780 - 32 - 1