Røyketelefonen blir Slutta

F16-06-072.eps

Veiledning til tobakssluttere på telefon fylte 20 år på Verdens tobakksfrie dag, 31. mai i år. Siden starten i 1996 er det gjennomført nærmere 200 000 samtaler med folk som ønsker å slutte å røyke eller snuse.

Fra nå av går Helsedirektoratet over til å bruke én felles betegnelse på alle direktoratets tilbud om hjelp til snus- og røykeslutt. Alle tilbudene samles under begrepet «Slutta».

- Dette vil gjøre det lettere å synliggjøre direktoratets mangfoldige tilbud til de som vil slutte å røyke eller snuse. Vi ser at folks vaner har endret seg, og det er færre som bruker tradisjonelle telefontjenester. Derfor tilbyr vi hjelp til røykeslutt på flere ulike måter, sier Bjørn Andreas Bang, ansvarlig for Slutta i Helsedirektoratet.

- Ringer du 800 400 85 møter du Sluttas erfarne veiledere som kan mye om røyk og snus, om å være avhengig og om hvordan du kan klare å finne motivasjon til å slutte. Slutta-universet består nå av nettsiden slutta.no, chat og telefontjeneste, Slutta-appen og facebooksiden Slutta - din røykeslutt (helsenorge.no).

- Vi ser at mange av innringerne våre er eldre enn før, de røyker mer, er mer avhengige og mange har flere utfordringer i tillegg til røykingen. Så det er fortsatt viktig å opprettholde telefontilbudet til disse, samtidig som vi åpner for andre tjenester til andre målgrupper, sier Bang.

Det er gratis å bruke alle Slutta sine tjenester, og vi tilbyr oppfølging i et helt år. Slutta har også en egen linje inn for helsepersonell.