Rettssikkerhetens år

F16-03-022.eps

President i Juristforbundet, Curt A. Lier.

Rettssikkerhet for alle er et prinsipp som trenger særlig vern i krevende tider. 60 millioner mennesker på flukt mangler grunnleggende rettigheter. Daglig trues rettssikkerheten av realpolitiske dilemmaer også her hjemme. Nå roper sju norske organisasjoner varsko, heter det i en pressemelding fra de syv:

Norges Juristforbund, Flyktninghjelpen, Redd Barna, Norges Røde Kors, Miljøstiftelsen Bellona, NOAS - Norsk organisasjon for asylsøkere og FOKUS - Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål har gått sammen om Rettssikkerhetens år.

- Det er lett å ta rettssikkerhet som en selvfølge i et demokrati som Norge, men det er det ingen grunn til. Rettssikkerheten svekkes nå både her hjemme og i andre land når krig, terror og klimaendringer skaper store flyktningestrømmer, sier initiativtaker Curt A. Lier, president i Norges Juristforbund.

Han og de andre organisasjonene er bekymret for rettssikkerhetens kår - både i Norge og internasjonalt. Kampanjeåret skal brukes til å vise hvor viktig rettssikkerhet er for demokratiet, påpeke rettsikkerhetsbrudd og komme med forslag til hvordan rettsikkerheten kan styrkes.

- Politikerne har med denne alliansen av organisasjoner fått noen dedikerte vakthunder som skal rope høyt om urett og mobilisere til debatt hver gang noen faller for fristelsen til å ofre viktige rettssikkerhetsprinsipper på det realpolitiske alteret, sier Lier.

Debattene om styring av Utlendingsnemnda, innstramminger i asylpolitikken og mangelfull saksbehandling av asylsøknader har alle rettssikkerhetsmessige dilemmaer i seg. Måten vi som samfunn takler disse spørsmålene på og hvordan vi møter disse menneskene, vil være av stor betydning for samfunnsutviklingen i Norge de neste tiårene.

- Vi må ikke kaste viktige rettssikkerhetsprinsipper over bord for å løse kortsiktige utfordringer eller høste politiske gevinster. Det vil i så fall være et alvorlig tilbakeslag for rettsstaten og hele samfunnet, sier Curt A. Lier.

Rettssikkerhetens år har en egen kampanjeside på Facebook [#rettssikkerhetensår]