Støtter ikke lørdagsgodt

F16-03-026.eps

Foto: Yay Images

Det er den totale mengden sukker som inntas og ikke frekvensen som er avgjørende for utviklingen av karies, viser ny finsk studie.

Idéen med lørdagsgodt er å lære barn å ikke spise godteri hver dag, og i stedet gjøre det én gang i uken. Tanken er å minske frekvensen av sukkerinntak for derigjennom å minske kariesrisikoen.

Men nå kan en finsk studie vise at det sannsynligvis ikke forholder seg slik, skriver den svenske Tandläkartidningen. Det er ikke hvor ofte sukkeret inntas som er avgjørende for kariesutviklingen, men hvor mye sukker som konsumeres totalt, i hvert fall for voksne.

Forskerne har undersøkt drøyt 1 700 voksne individer som deltok i minst to av tre undersøkelser i løpet av årene 2000 til 2011.

Personenes matvaner ble kartlagt, og sukkerinnholdet ble nøye utregnet, både med hensyn til frekvens og totalmengde. Siden ble personenes kariesutvikling fulgt frem til 2011.

Forskerne har deretter forsøkt å finne en modell som beskriver sammenhengen mellom sukkerinntak (mengde og frekvens) og kariesutvikling gjennom å teste innsamlede data. Det viser seg at den modellen som best beskriver sammenhengen er en lineær modell av totalmengden sukker. Forskerne sier at dette viser at det er totalmengden og ikke frekvensen som har betydning.

De undersøkte også effekten av daglig tannbørsting med fluortannkrem gjennom å sammenligne de personer som bruker fluortannkrem med dem som ikke gjør det. De fant at fluortannkrem tydelig minsker sammenhengen mellom sukkerinntak og karies, samtidig som den ikke elimineres helt og holdent.

For å unngå karies skal man altså holde det totale sukkerinntaket nede og børste tennene med fluortannkrem.

  1. Kilde: J Dent Res; Bernabé et al

  2. Les mer: http://bit.ly/1mrypaH