Lån fra selskap til personlig aksjonær = utbytte

NTF og Skattebetalerforeningen har inngått en avtale om skattejuridisk bistand til NTFs medlemmer. Avtalen inkluderer rabatt på veiledende timepriser for rådgivning om skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger utover det NTF selv har ressurser til å bidra med. Avtalen er inngått som et samarbeid mellom Tannlegeforeningen, Skattebetalerforeningen (SBF) og SBF Skatteadvokater AS (SBFAS). SBFAS er et advokatkontor som er heleid av SBF.

Ved behov for rådgivning skal medlemmer ta kontakt direkte med SBFAS som vil gi en rabatt på sin til enhver tid veiledende timepris. Det vil i hvert tilfelle utarbeides en skriftlig oppdragsbekreftelse, og alle salærer og honorarer faktureres direkte fra SBFAS til klienten. NTFs medlemmer har også mulighet til å delta på SBFs nettkurs og ordinære kurs til medlemspris.

Låner du penger av selskapet ditt? Det bør du være forsiktig med!

Statsbudsjettet for 2016, som ble lagt frem 7. oktober i fjor, inneholdt i hvert fall én overraskelse - som ble gjeldende rett over natten. Det ble nemlig bestemt at lån fra selskap til personlig aksjonær skal anses som utbytte. Altså at dersom du i dag låner 200 000 kroner av selskapet du eier, ja, så må du betale skatt som om det var utbytte. For 2016 vil det si at du risikerer å måtte betale helt opp mot 57 500 kroner i skatt for å låne disse pengene.

Omfattende omfang

Hvorfor gjøres så dette - og hvilke konsekvenser har det?

For å ta det første først: Årsaken er at regjeringen mener aksjonærer låner penger for å unngå å betale skatt - noe man måtte gjort dersom pengene ble tatt ut som utbytte. Dermed vil regjeringen tette det som oppfattes som et smutthull, og det er noe skattemyndighetene bruker en god del tid på - derfor gjør man det enkelt og skattlegger alle lån som tas opp etter 7. oktober 2015 som utbytte.

Konsekvensen for deg som eier et aksjeselskap blir at du må være langt mer påpasselig med lån fra selskapet til aksjonærer enn før. Faktisk må du også være påpasselig med lån til familien din. Her kan vi gi noen eksempler på hva som nå kan bli betraktet som utbytte:

Utvidelse av lånet

En økning av lånesaldo på lån som opprinnelig er tatt opp før 7.oktober 2015 skal behandles på samme måte som opptak av et nytt lån. Det vil si at økningen av saldoen på det eksisterende lånet skattlegges som utbytte.

Forlengelse av lånet

Videreføring eller forlengelse av lån som er forfalt, skal også behandles som opptak av nytt lån.

Behandling av renter

Har du lånt penger fra selskapet før 7.oktober 2015 er det viktig å merke seg at det er såkalt «markedsrente» som gjelder. Betaler du rentene fortløpende er det ingen problemer, og lånet blir betraktet som et lån. Hvis rentene ikke betales, og deretter tillegges hovedstolen, risikerer du fort at det blir betraktet som et nytt lån - og dermed at det blir utbyttebeskattet.

Lån til familie

Skatteloven har en egen bestemmelse som innebærer at aksjonæren (du) også beskattes for lån til ektefelle, barn, foreldre og en del andre slektninger. Dette er uttømmende regler, og begrensningen gjelder derfor ikke lån til samboer. Dersom du skal låne penger til samboer bør du imidlertid sjekke med en skatterådgiver før lånet ytes, da Skatteetaten kan hevde at lånet reelt sett er til deg og ikke samboeren din.

Tilbakebetalingstidspunkt

Kan eldre lån (tatt opp før 7. oktober 2015) løpe i «evig tid»? Antageligvis kan de det, så lenge det beregnes markedsrente og denne betales.

Stiller sikkerhet

Dersom selskapet stiller sikkerhet for et lån som utbetales via for eksempel en uavhengig bank til deg personlig, er dette noe som betraktes som utbytte.

Unntak fra reglene

Er det så ingen muligheter til å låne penger fra selskapet nå? Jo, Finansdepartementet har, blant annet etter innspill fra Skattebetalerforeningen, fastsatt enkelte unntaksregler.

De tre viktigste unntakene er:

Det gis unntak for kreditt eller sikkerhetsstillelse til arbeidstakere med lavere eier- eller stemmeandel i selskapet enn fem prosent.

Det gis et generelt unntak for kreditt under 100.000 kroner fra selskap til aksjonær, dersom kreditten innfris innen 60 dager. Du kan altså låne litt penger dersom du tilbakebetaler relativt hurtig.

Det gis også unntak for kundefordringer mot aksjonær, og hvor dette er et ledd i selskapets ordinære virksomhet, dersom fordringen innfris innen 30 dager.

Bistand

Trenger du hjelp? Vi bistår gjerne!

SBF Skatteadvokater

Advokat Bård Erlend Hansen

tlf: 45 95 61 71

e-post: beh@skatt.no