Godt møte i Tidendes redaksjonsråd

F15-05-028.eps

Rett før påske var Tidendes redaksjonsråd samlet i Oslo til et møte med gode diskusjoner om vitenskapelig publisering. Rådet teller ti medlemmer, som er ansatt ved de tre odontologiske lærestedene.

Venstre side forfra: Rådsmedlemmene: Jostein Grytten, Ulf Örtengren, Nils Oscarson og Nina Wang, Tidendes vitenskapelige redaktør Jørn A. Fridrich-Aas og ansvarlig redaktør Ellen Beate Dyvi.

Høyre side forfra: Vitenskapelig redaktør Nils Roar Gjerdet og rådsmedlemmene: Linda Z. Arvidsson, Morten Enersen, Marit Øilo, Ellen Berggreen, Sigbjørn Suk Løes og Anne Christine Johannessen.