Antibiotikaundersøkelsen 2015

F15-05-027.eps

Tannlegestudentene Andrea Eliassen Vogsland (t.v.) og Karen Wanda Fredriksen skriver masteroppgave om tannlegers forskrivning av antibiotika. Foto: Arnstein Larheim.

Tannlegestudentene Karen Wanda Fredriksen og Andrea Eliassen Vogsland ved Det Odontologiske Fakultet i Oslo trenger din hjelp:

«Vi skriver en masteroppgave der vi undersøker norske tannlegers kunnskap om og forskrivningsvaner av antibiotika. Resultatene skal sammenliknes med liknende studier utført I 1994 og 2004.

Antibiotikaresistens er et svært alvorlig globalt problem, og det er derfor viktig å kartlegge bruken av antibiotika, også innenfor tannhelsesektoren. Resultatene av undersøkelsen vil kunne brukes som grunnlag for senere kurs innenfor temaet.

Vi er så heldige å få samarbeide med NTF. Spørreundersøkelsen ble sendt ut av NTF med link til undersøkelsen «Antibiotikaundersøkelsen 2015», i slutten av april. En påminnelse vil bli sendt ut i mai. Undersøkelsen er anonym, og alle som deltar vil være med i trekningen av gratis inngang til NTFs landsmøte i oktober 2015.

Vi setter stor pris på at så mange som mulig tar seg tid til å svare.»