Nettsider - hva ønsker vi å formidle?

I NTFs etiske regler under avsnittet, tannlegens forhold utad finner vi følgende regler:

§ 16 Praktisere under eget navn

Alle tannleger må praktisere under eget navn og skal oppgi sitt navn ved behandling, journalføring og korrespondanse. Det bør synliggjøres overfor pasientene at tannlegen er medlem av NTF.

§ 17 Markedsføring

En tannleges annonsering må ikke inneholde noe som er uriktig eller villedende.

Det har etterhvert blitt vanlig for tannleger og spesielt større praksiser å opprette en nettside. Dette er informasjon/markedsføring/reklame som vanligvis har til hensikt å trekke nye pasienter til praksisen.

Det kan sikkert diskuteres om §16 også omfatter en nettside, men det er overraskende mange som har nettsider der navn på tannlege/behandler er helt fraværende. Ettersom nettstedet omtaler hva slags behandling som utføres, bør tannlegens navn stå på nettsiden.

Nettsiden er en form for annonsering, §17 sier da at denne ikke må inneholde noe som er uriktig eller villedende.

Her er et lite utvalg av utsagn man kan finne på nettsidene til NTFs medlemmer:

«Våre tannleger sørger for at du får en smertefri og prismessig hyggelig opplevelse».

«Tannlegen har studert med de beste tannleger i verden over flere år».

«Tannimplantater har mange fordeler sammenlignet med kroner og broer, det er en permanent løsning og varer normalt livet ut og trenger ingen justering etter innsetting.»

«Tannlegen har den beste og mest omfattende utdanning som finnes i faget. Du vil være garantert den best mulige løsningen for deg.»

«Implantat gir mindre belastning på tennene enn en bro.»

«Vi er spesielt utdannet og interessert i å reparere veldig dårlige tannsett.»

«Implantat har lengre holdbarhet enn broer.»

«Vi fokuserer på smertefri tannbehandling»

«I dag er det mulig å erstatte en hel kjeve med tannimplantater, hele prosessen kan utføres på en time.»

Her finnes det flere utsagn som er både uriktig og villedende. Etisk Råd får regelmessig henvendelser fra medlemmer som syns våre etiske regler bør overholdes bedre når vi markedsfører oss på nettet.

Norske tannleger ønsker å fremstå som seriøse, flinke og etiske. Etisk Råd oppfordrer derfor NTFs medlemmer om å gjennomgå sine nettsider vurdert opp mot §§ 16 og 17.

Maria E. Alvenes

NTFs råd for tannlegeetikk

Kirsten Halonen

NTFs råd for tannlegeetikk