Sverige høyner til 23 år

F15-11-087.eps

Foto: Yay micro

Sveriges regjering er sammen med Vänsterpartiet kommet til enighet om å innføre gratis tannbehandling til alle innbyggere opp til de fyller 23 år, skriver den svenske Tandläkartidningen. Overgangen fra dagens ordning som gir gratis tannbehandling opp til 19 års alder skal gjennomføres i to steg: Fra og med 2017 skal grensen for gratis tannbehandling være 21 år, og fra og med 2018 høynes aldersgrensen til 23.

- Jeg er glad for at vi nå kan garantere flere unge gratis tannbehandling. Gjennom å legge grunnlaget for en god tannhelse i unge år hos flere enn i dag kan vi også på sikt minske forskjellene i tannhelse og dermed helsekløftene i befolkningen, sier Gabriel Wikström, som er minister for folkehelse, sykdomsbehandling og idrett, i en pressemelding.

Satsingen beregnes å koste 233 millioner SEK i 2017 og deretter 463 millioner SEK per år. Flere steder i Sverige er grensen allerede over 19 år, blant annet i Västra Götaland (24 år) og Region Gävleborg (21 år).

En representant for de privatpraktiserende tannlegene i Sverige er ikke sikker på at den nye satsingen vil få den effekten myndighetene ønsker, ettersom det ikke ser ut til at personer mellom 20 og 24 år går hyppigere til tannlegen i Västra Götaland, der behandlingen er gratis, enn andre steder i Sverige.