Faget avgjør fast stilling

En tredjedel av postdoktorene har fått fast stilling etter åtte år, og fagområdet er avgjørende, skriver Forskerforum.

I hum-sam-fagene hadde 48 prosent fast vitenskapelig eller faglig stilling etter fem-seks år, det samme hadde 20 prosent i medisin og helsefag, 16 prosent innen matematikk og naturvitenskap og 13 prosent innen teknologi.

NIFU-studien finner også at etter åtte år er andelen postdoktorer i midlertidig forskerstilling ti prosent. Rundt 40 prosent har forlatt utdannings- og forskningsinstitusjonene etter åtte år.