Lønnsomt med forebygging

Helseutfordringene i Norge domineres av sykdommer og lidelser som i stor grad kan forebygges og mestres ved hjelp av tiltak som fremmer gode levevaner, skriver Helsedirektoratet. Dette var tema på konferansen «Friskliv, læring og mestring - med brukerne i sentrum» 18.-20. november.

? Frisklivssentralen er en kommunal helsefremmende og forebyggende helsetjeneste som tilbyr hjelp til å endre levevaner og mestre sykdom og helseplager. Tjenesten involverer og tilpasser tilbud til den enkelte bruker. I 2014 ble det registrert et rekordhøyt antall på hele 251 frisklivssentraler. Dette er en femdobling siden 2008.

- Forebygging er lønnsomt og gir gevinst både for samfunnet og den enkelte. Vi gleder oss over at antall kommunale frisklivssentraler i Norge øker, sier Henriette Øien, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Det er langt billigere å forebygge en risikofaktor for sykdom enn å behandle sykdommen. Forebygging, som for eksempel hjelp til å endre levevaner, er et viktig satsingsområde for Helsedirektoratet i 2016.

Samhandling parallelt med brukermedvirkning er avgjørende for å fremme koordinerte, helhetlige og sammenhengende pasientforløp. Samhandling rundt forebyggende og helsefremmende arbeid er derfor hovedtemaet for konferansen Friskliv, læring og mestring - med brukerne i sentrum som Helsedirektoratet og Nasjonalt kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse arrangerte 18.-20. november.

Konferansen skulle være en viktig møteplass for alle som har interesser innenfor friskliv, læring og mestring. Et mål for konferansen var at nettverksbygging og erfaringsutveksling skal bidra til å skape en god dialog mellom brukere og helsepersonell.

? - Økt samarbeid i helsetjenesten vil gi oss helsetjenester som fungerer enda bedre for flere, sier Henriette Øien, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.