Er plastfyllinger farlige?

Media har i den siste tiden fokusert på helserisiko ved bruk av plastmaterialer, men disse oppslagene er basert på resultater fra laboratorieforsøk med isolerte celler, sa Lars Björkman, leder av Bivirkningsgruppen for dentale biomaterialer.

F15-11-003.eps

Lars Björkman leder Bivirkningsgruppen for dentale blomaterialer

Det er ikke noe som tyder på at plast er farligere enn amalgam. Mens antall rapporter på mistenkte helseplager fra amalgam er signifikant redusert over de 20 årene som bivirkningsgruppen har eksistert, er det ingen tilsvarende økning av rapporter på plastmaterialer, heller ikke etter at forbudet mot amalgam trådte i kraft. Derimot ses en økning av antallet mistenkte bivirkninger knyttet til legeringer og metaller.

Bivirkningsproblematikk knyttet til plastmaterialer er relatert til restmonomer, andre innholdsstoffer og mulige forurensninger. Stor interesse knyttes til bisfenol A som er utgangsstoffet for noen av plastmonomerene, og kan forekomme som forurensninger i noen materialer. Bivirkningsgruppen har startet et prosjekt for å måle bisfenol A konsentrasjoner i saliva i forbindelse med tannbehandling.

Pasientenes sykehistorie ved bivirkninger fra plast skiller seg fra de som rapporteres i relasjon til amalgam. De fleste plastreaksjoner kommer innen en uke mot bare 10 % av de ved amalgam, og generelle plager er oppgitt ved 40 % av plastrapportene mot 70 % ved amalgam. Hos tannhelsepersonell er kontaktallergi og luftveisproblemer sett etter eksponering for monomerer, ikke uventet da de fleste plastmonomerer har allergifremkallende egenskaper.

Tiltak for å redusere risikoen for bivirkninger fra plastmaterialer er å ta opp en god anamnese, lese bruksanvisningen, unngå kontakt med uherdet materiale og kaste avfallet i beholder med tett lokk.

Jon E. Dahl

Tekst

Nils Roar Gjerdet

Foto