Alt finnes på nettet?

F15-11-001.eps

Sentrale personer i internetodontologi.se: Fra venstre, Anders Molander tannlege i Västra Götaland; Steven Shev, lege og gründer; Mats Jontell, professor i oral medisin i Göteborg.

Joda, alle vet at det er mye på nettet, også om odontologi. Problemet er å skille skitt og kanel. Strengt tatt finnes det ikke mange nettsteder med kvalitetssikret informasjon for tannhelsepersonell. Målet med et nettsted som ble presentert på landsmøtet er nettopp å tilby evidensbasert informasjon om odontologiske forhold og prosedyrer. Det svenske nettstedet internetodontologi.se frontes faglig av to odontologisk og vitenskapelig godt kompetente personer, Mats Jontell og Anders Molander. Nettstedet bygger på samme mal som et nettsted for medisin, som ble opprettet av legen Steven Shev. Nettstedet er reklamefinansiert, men med faglig uavhengighet.

De svenske nasjonale retningslinjene

I Sverige har Socialstyrelsen stått for å utarbeide nasjonale retningslinjer (nationella riktlinjer) for mange områder innen voksentannpleie. Disse gir informasjon om hvilke tiltak som er aktuelle og rangerer de i evidensrekkefølge. Men de gir ikke konkrete beskrivelser av hvordan prosedyrene skal implementeres i praktisk-klinisk virksomhet. Det er her internetodontologi.se kommer inn ved å tilby det som kalles faktablad. Disse er utarbeidet og kvalitetsvurdert av personer med dokumentert kompetanse innen aktuelle spesialistområder. Slik kan de ses på som et supplement til de nasjonale retningslinjene. I Norge har vi ennå ikke helt tilsvarende retningslinjer, selv om det er arbeid i gang. Norsk og svensk odontologi er likevel så like at det bør være god overføringsverdi.

Nils Roar Gjerdet

Tekst og foto