Helse- og omsorgsminister Bent Høies tale ved åpningen av NTFs landsmøte 2015:

Regjeringens politikk på tannhelsefeltet

F15-11-112.eps

Helse- og omsorgsminister Bent Høie inviterte NTF til dialog. Foto: NTB scanpix

Kjære alle sammen,

Det er en stor glede å være her sammen med dere!

La meg starte med en erkjennelse. Når vi politikere snakker om helse, handler det litt for ofte om sykehus. Vi snakker om ventetider og liggetider. Om kikkhullsoperasjoner og nyretransplantasjoner. Det er viktige temaer. Men vi burde snakke mer om hvor viktig det er med gode tjenester der folk bor. Det er jo i kommunen vi lever livene våre. Her er skolen der du lærte den lille gangetabellen. Og aldri husket den store. Her er kirken der du giftet deg - med blanke sko. Og blank i blikket. Her er huset der ungene dine gjemte seg på loftet da de var små. Og barrikaderte seg i kjellerstua da de ble store. Her er historien din, familien din og nettverket ditt. Det er her du blir syk. Det er her du blir frisk. Det er her du må mestre livet med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelser. Så det er klart vi er nødt til å ha gode tjenester i kommunen!

Vi har mange tjenester som er gode hver for seg. Men vi mangler helheten. Vi deler inn tjenestene våre. Etter diagnoser. Etter kroppsdeler. Etter alder. De ulike bitene hører hjemme på ulike kontorer og i ulike sektorer. Det blir for mange biter. Og det blir for lite helhet. Dere vet dette bedre enn noen. For tennene har jo ikke hørt hjemme i kommunen engang. De har ligget i fylkeskommunen. Så dere. Det er på tide å samle sammen bitene. Det er på tide å lage helhetlige helsetjenester der folk lever livene sine. Og det er på tide at tennene også kommer dit. Hjem til kommunen.

Vi vet hva som er de største folkehelseutfordringene våre. Det kommer Camilla (Stoltenberg, red.anm.) til å snakke mer om etterpå, men det er jo sukker, tobakk, alkohol og mettet fett.

Dere ser om pasientene har en livstil og en situasjon som øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, diabetes og flere av de store livsstilsykdommene. Dere møter 80 prosent av befolkningen årlig, og dere er flinke til å snakke med pasienten. Jeg håper ikke det er fordi pasienten er i en posisjon der hun ikke har anledning til å svare tilbake!

Derfor er jeg glad for at vi endelig fikk på plass det som har vært en kampsak for dere i mange år: Henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten. Det skulle bare mangle! Jeg vil skape pasientenes helsetjeneste - da må dere som møter pasienten kunne hjelpe på en enkel og ubyråkratisk måte. Dessuten er det en anerkjennelse av den spesialkompetansen dere har på helsetilstanden munnhulen.

Jeg håper dere har fått med deg mitt engasjement for å hindre at barn og unge blir rekruttert til tobakksavhengighet. Når det gjelder røyketobakk har vi kommet langt, men vi har tapt kampen mot snusen. Snus er ikke lenger en måte å slutte å røyke på, men en vei for barn og unge til å bli tobakksavhengige. Dette skal vi nå bekjempe gjennom å hindre industrien i å utforme pakningene slik at de virker attraktive for barn og unge.

Ingen skal fortelle meg at en rosa tutti frutti-pakke med snus er laget for at en innrøykt femtiårig mann skal bli fristet til å bytte ut rulletobakken med snus!

Jeg er glad for å ha dere med på laget! Flere steder snakker dere nå med ungdommene om snus og forteller hvor skadelig snus kan være for tannhelsen. Det er veldig bra!

Jeg vil gjerne si litt om prioriteringene i budsjettene våre. Det har vært viktig for oss å gi hjelp til dem som trenger det mest. Noe av det første vi gjorde var derfor å avvikle gratis tannhelsekontroll for de over 75 år.

I stedet for å smøre tynt utover, ville vi prioritere dem med de største tannhelseproblemene - som for eksempel rusmisbrukere.

Dette skal kombineres med bedre ordninger til dem med høye utgifter på grunn av tannsykdommer.

I budsjettforslaget for neste år fortsetter vi arbeidet med å målrette tannhelsetilbudet til grupper med store behov.

Trygderefusjoner til tannbehandling øker med over 200 millioner kroner neste år - og det kommer særlig dem med store tannhelseproblemer til gode.

Vi foreslår å styrke prioriterte områder med 25,8 millioner kroner gjennom en omfordeling fra folketrygdens stønadsordning. Dette skal blant annet gå til pasienter som er innlagt på sykehus med alvorlige sykdommer.

Vi øker støtten til teamene med tannleger og psykologer som gir helsehjelp til personer som har vært utsatt for tortur, overgrep, alvorlig omsorgssvikt og som har alvorlig tannlegeskrekk.

Vi foreslår å øke støtten til de regionale odontologiske kompetansesentrene med 13 millioner kroner.

Disse midlene er spesielt rettet inn mot tannlegespesialisttilbud til prioriterte grupper som barn og unge, personer på institusjon eller personer som mottar tjenester i hjemmet.

Som dere forstår - å styrke tilbudet til dem som trenger det aller mest har vært det aller viktigste.

Jeg ser fram til videre samarbeid med dere. Om å fremme folkehelse og tidlig innsats. Om å stryke det sosiale sikkerhetsnettet og bedre tilbudet til de som trenger det alle mest. Om å skape pasientens helsetjeneste - der vi ser, hører og snakker med pasientene - og tar konsekvensene av det vi ser og hører!