Bløtvevsreaksjoner ved titanimplantater

Rigmor S. Flatebø disputerte den 28. oktober 2015 for Ph.D.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Tissue response to titanium oral implants evaluated in a human model».

Det er stadig vanligere å erstatte tenner som mangler med implantater. Tann-implantatet - som nesten alltid er laget av metallet titan - har kontakt med oral mucosa. Spørsmålene i denne avhandlingen dreier seg om hva slag reaksjoner som kan ses i bløtvevet ved implantatene. Hvor vellykket en implantatbehandling blir avhenger av mange faktorer, blant annet mulige vevsreaksjoner ved materialet. Disse reaksjonene kan skyldes overømfintlighet mot titan eller andre typer biologiske reaksjoner ved selve materialet eller på substanser som blir frigjort.

Delarbeidene i avhandlingen bygger på studier av vevsprøver fra pasienter som hadde fått implantatbehandling, og resultatene ble sammenlignet med hensyn på ulike typer vevsreaksjoner før og 6 måneder etter innsettingen av implantatene. I tilhelingsperioden var implantatene dekket av bløtvev over dekkskruene, og vevsprøvene ble hentet fra dette området. Ulike metoder ble anvendt for å påvise og kartlegge partikler av titan i vevsprøvene, blant annet avansert mikrorøntgenanalyse (laser ablation). Det ble målt antall betennelsesceller, blodkar og lymfekar i vevet før og etter at implantatet ble satt inn. Det var noen endringer i antall betennelsesceller og endringer i antall og størrelse for både blodkar og lymfekar.

Titanpartikler ble påvist både før og etter innsetting av implantatene, men flest partikler nær implantatene. Generelt viste resultatene, med de metodene som ble brukt, at det ikke var påfallende biologiske vevsreaksjoner ved titanimplantatene.

Personalia

F15-11-018.eps

Foto: Privat.

Rigmor S. Flatebø, født i 1965, har odontologisk embetseksamen fra Universitetet i Bergen i 1989. Hun har vært ansatt i Rogaland fylkeskommune som tannlege, og har siden 1999 arbeidet i privat praksis ved Apollonia tannlegesenter i Stavanger. Hun ble spesialist i periodonti i 2005. Veiledere har vært Knut N. Leknes, Nils Roar Gjerdet og Anne Christine Johannessen.

Prøveforelesning ble avholdt onsdag 28. oktober 2015 over oppgitt emne: «Faktorer av betydning for prognosen ved implantatbehandling».