Tidspress på jobben

F15-11-088.eps

En undersøkelse i nesten 50 000 virksomheter, 1 500 av dem norske, i 36 europeiske land viser at de nordiske landene ligger på topp i opplevelsen av tidspress på jobben, skriver Fagbladet.

- Tidspress over tid kan føre til arbeidsrelatert stress, som er nest vanligste årsak til sykefravær i Norge, etter muskel- og skjelettplager, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet til Kommunal Rapport.