Du ser det ikke før du tror det

Et kampskrift for barns rettigheter.
Inga Marte Thorkildsen

Bergen: Vigmostad & Bjørke; 2015. 290 sider. ISBN: 978 - 82 - 419 - 1151 - 4.

F15-10-021.eps

Denne boka er ingen lærebok, men kan i høyeste grad ses på som en aktuell fagbok, som omhandler barn som opplever vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep. Boka er rettet mot alle som jobber med barn og unge, enten innen helsevesenet eller skolesystemet, men den er relevant for alle. Forfatterens intensjon er å sette fokus på barn som opplever de mest grufulle ting, hva som skjer med dem etter disse hendelsene og deres rettigheter, eller rettere sagt manglende rettigheter i mange tilfeller. Forfatteren ønsker å ta et oppgjør med det hun kaller diagnosesamfunnet og tabukulturen som eksisterer rundt det å snakke om vold og seksuelle overgrep mot barn. Hun ønsker å skape debatt og få fokus frem på dette viktige området, og hun ønsker å gi fagfolk som jobber med barn og unge kunnskap og mot til å se og handle.

Boka tar for seg de viktigste konsekvensene av vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep mot barn. Forfatteren bygger sine kunnskaper på en rekke fagpersoner og ressurspersoner, eller ildsjeler hun har møtt og snakket med. Men de viktigste erfaringene hun har gjort seg er i møtet med barn og unge. Forfatteren gjenforteller en rekke av disse historiene der barn har opplevd de mest krenkede ting, og det er det som gjør boken særdeles gripende.

Boka er til tider svært kritisk mot en rekke temaer som blant annet ADHD-diagnostisering og «atferdsfokuset» til skolen, noe som har blitt debattert i media etter at boken kom ut. Men kanskje forfatteren har rett? Vi må tørre å se og innrømme at kanskje er årsaken til problemet og atferden man ser hos barnet er at barnet blir utsatt for noe det ikke har godt av. Som tittelen sier: «Du ser det ikke før du tror det».

Selv om boka til tider er noe politisk, vil jeg gi all honnør til Inga Marte Thorkildsen for at hun velger å skrive denne boka. Å tørre å ta opp et så viktig, men ømfintlig tema, krever mot.

Vold og seksuelle overgrep mot barn skjer i stort omfang, oftere enn man tror. Boka til Thorkildsen tar opp en rekke temaer som belyser dette og den gir god innsikt i hva som skjer med barn som blir traumatisert. Boka bør være obligatorisk for alle som jobber med barn og unge, også tannleger.

Thea Granvoll Bie