Det odontologiske fakultet i Oslo:

Åpnet «ny» klinikk

Etter måneder med byggestøv, støy og provisoriske løsninger, kunne Det odontologiske fakultet i Oslo åpne dørene til en totalrenovert og modernisert klinikk.

F15-10-008.eps

Jan Eirik Ellingsen, leder ved Institutt for klinisk odontologi, og noen av de ansatte som hadde møtt fram for å se på den nye klinikken. Ellingsen tok imot sine kolleger i avdelingen for kirurgi. F.v: Tore Bjørnland, professor ved avdeling for oral kirurgi og oral medisin. Bak, dekan Pål Barkvoll. Foto: Jan Unneberg, OD/UiO.

Det er en glede å kunne ønske velkommen til gjenåpning av klinikken i «Nybygget». Slik begynte leder for Institutt for klinisk odontologi, Jan Eirik Ellingsen, sin tale under åpningen. Han refererte til det nyeste av fakultetets to bygg i Geitmyrsveien - som er fra 1968.

- I løpet av så mange år sier det seg selv at det blir slitasje på både infrastruktur og bygningsmasse. Nå var tiden inne for en oppgradering så vi kan tilby god pasientbehandling, god undervisning og gode arbeidsforhold for våre ansatte, i tråd med de krav og forutsetninger som gjelder i 2015.

Sikrer pasientvern

Det er oppussingen av kjeveortopedisk og kirurgisk avdeling, i tillegg til spesialistklinikken, som nå er blitt ferdigstilt, og gjenåpnet 8. oktober. De to første avdelingene fremstår i flunkende ny drakt, med helt nytt utstyr på alle uniter. I tillegg har den største hensikten med renoveringen vært å bedre personvern og sikkerhet for pasientene:

- Tidene har forandret seg og pasientgruppen er en annen nå enn da «Nybygget» sto klart på sekstitallet, forklarer Pål Barkvoll, dekan ved Det odontologiske fakultet.

- Tidligere hadde vi for eksempel en stor andel barn og pasienter med behov for behandling for karies, mens nå er det et mer sammensatt bilde av sykdommer og tannhelseplager. Det gjør at vi trenger mer plass rundt stolene, slik at vi kan jobbe og kommunisere mer uforstyrret med pasientene.

Kirurgisk avdeling ser nå totalt annerledes ut enn før: elleve uniter som før sto tett i tett på rad og rekke, har nå blitt til åtte uniter plassert inne i hver sin bås. De nye forholdene legger til rette for pasientvern i tråd med forskriftene, og gode muligheter for instruksjon og undervisning av studentene.

F15-10-009.eps

De nyoppussede lokalene er lysere og åpnere enn de gamle. Det skal komme både pasientene, studentene og de ansatte til gode. Foto: Fredrik Haugen Pedersen, OD/UiO.

Ferdigstilt etter planen

Alle de involverte er svært fornøyde med at byggeprosjektet har blitt gjennomført etter planen - også tidsmessig.

- Jeg er veldig glad for at vi har kommet i land med dette, i rute. Det er jo ikke alltid det skjer, bemerker Ellingsen.

Årets totalrenovering har vært tiltrengt lenge. Lokalene fremstår nå som lysere, åpnere og mer moderne.

- Vi er veldig fornøyde og nå blir det riktigere å bruke tilnavnet «Nybygget» igjen. Bygningen kommer nok til å bli omtalt som det så lenge vi blir her. Men vi har forhåpninger om et annet nybygg i ikke så altfor fjern framtid, legger Ellingsen til, og sikter til utredningen om å flytte hele fakultetet til Gaustadalléen ved Rikshospitalet.

F15-10-010.eps

Alle unitene på kjeveortopedisk og kirurgisk avdeling er blitt topp moderne og har helt nytt utstyr. Foto: Fredrik Haugen Pedersen, OD/UiO.

Hilde Zwaig Kolstad