På vei hjem til kommunen?

EllenBeate-Sommer2015.eps

Det har vært både lønnspolitisk og næringspolitisk forum. De store årlige møtene for tillitsvalgte fra henholdsvis offentlig og privat sektor. Begge fora hadde kommunereformen og stortingsvedtaket om flytting av tannhelsetjenesten til kommunen høyt på dagsorden. Skepsisen til flytting er kanskje størst blant de offentlig ansatte. Naturlig nok. Det er de som kjenner det offentlige tilbudet best. I begge fora er man opptatt av å bevare det som fungerer godt med tannhelsetjenestens plassering i fylkeskommunen. Og det er litt mindre snakk om at flyttevedtaket kan bli omgjort nå enn det var til å begynne med.

Avdelingsdirektør Kjell Røynesdal fra Helse- og omsorgsdepartementet snakket til lønnspolitisk forum, og senere på NTFs informasjonsmøte på landsmøtet idet vi sender Tidende i trykken, nå helt i slutten av oktober. Han plasserer stortingsvedtaket om flytting av tannhelsetjenesten, og regjeringens kommunereform inn i en større politisk ideologisk sammenheng. First House, som bistår NTF, var også på landsmøtet, og mener NTF er i en unik posisjon til å kunne påvirke utfallet av flyttingen.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie var også på landsmøtet. Han har fått med seg at NTF har et annet prinsipielt standpunkt enn regjeringen, og han inviterte til dialog om hvordan flyttingen av tannhelsetjenesten kan gjennomføres på beste måte.

Og så snakket han om de nære ting, som alle befinner seg i kommunen. Jeg vet ikke hvor godt denne retorikken fungerer. Det lød i hvert fall slik, fra statsrådens munn:

- Det er her vi lever livene våre. Her er skolen der du lærte den lille gangetabellen. Og kirken der du giftet deg, med blanke sko. Og var blank i blikket. Her er huset der ungene dine gjemte seg på loftet da de var små. Og barrikaderte seg i kjellerstua da de ble store. Her er historien din, familien din og nettverket ditt. Det er her du blir syk. Det er her du blir frisk. Det er her du må mestre livet med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelser. Så det er klart vi er nødt til å ha gode tjenester i kommunen! Vi har mange tjenester som er gode hver for seg. Men vi mangler helheten. Vi deler inn tjenestene våre. Etter diagnoser. Etter kroppsdeler. Etter alder. De ulike bitene hører hjemme på ulike kontorer og i ulike sektorer. Det blir for mange biter. Og det blir for lite helhet. Dere vet dette bedre enn noen. For tennene har jo ikke hørt hjemme i kommunen engang. De har ligget i fylkeskommunen. Så dere. Det er på tide å samle sammen bitene. Det er på tide å lage helhetlige helsetjenester der folk lever livene sine. Og det er på tide at tennene også kommer dit. Hjem til kommunen.

Regjeringen vil at flere oppgaver skal løses der folk bor. Derfor ønsker vi sterkere kommuner som kan mestre flere oppgaver. Ansvaret for tannhelsetjenester er en slik oppgave. Derfor flytter vi tannhelse til samme forvaltningsnivå som andre primærhelsetjenester. Flytting av tannhelse til kommunen vil gi innbyggerne bedre og mer helhetlige helsetjenester, avsluttet Høie, mindre poetisk enn han begynte.

Planen er videre at det kommer et høringsnotat om tannhelsetjenester som kommunal helsetjeneste i juni 2016, og et lovforslag våren 2017, med stortingsbehandling før sommeren samme år.

Og det var det vi rakk fra landsmøtet før vi sender novemberutgaven av Tidende til trykking. Vi lover at det kommer mer i desember.

Ellen BeateDyvi