Åtte tenner skiller

Professor James Steele er dekan ved det odontologiske fakultet ved universitetet i Newcastle i Storbritannia. Han kommenterer funnet av at den fattigste femtedelen av befolkningen har åtte færre tenner enn den rikeste femtedelen slik:

- Åtte tenner er en stor forskjell og må påvirke disse menneskenes liv i stor grad, skriver den svenske Tandläkartidningen.