Tannleger på topp

F15-01-065.eps

Første del av Extended Performance Satisfaction Index (EPSI) Norges årlige studie av offentlige tjenester i Norge for 2014 ble ferdigstilt i slutten av november i fjor. Tannlegene opprettholder den høye tilfredshetsskåren fra året før.

Tallene fra EPSI måler blant annet opplevd kvalitet på behandling, service, verdi for pengene, lojalitet og om helsetjenesten svarte til forventingene.

Tallene viser at nordmenn flest er svært tilfreds med tannlegen sin, og tilfredsheten gjelder både rutinekontroller og behandling. Sammenlagt får tannlegene 84,3 poeng av 100, noe som anses som særdeles bra.

- Tannlegene imponerer nok en gang! En indeksskår på 84 er et resultat som tilsier at tannlegene er dyktige på å levere en tjeneste som står seg meget godt i forhold til de krav og forventninger kundene har, sier daglig leder i EPSI Norge, Fredrik Høst.

Hos EPSI kvalifiserer alle målinger over 75 som høyt og «peker på en sterk relasjon mellom tjenesteleverandør og kunde.»

Til sammenligning ligger legene på 74,6 og sykehusene på 72,4. Så til tross for at tannlegemålingen går ned med 0,5 poeng fra 2013 ligger tannlegene nesten 10 poeng over den neste på listen. Opplevd verdi for pengene trekker tannlegene noe ned. Det er ikke så underlig med tanke på at de fleste andre helsetjenester er tilnærmet gratis.