Møteplan for NTF 2015

NTFs hovedstyre

28. og 29. januar11. og 12. mars23. april15. og 16. juni

NTF Tariffkonferanse

4. og 6. mars

Forum for tillitsvalgte

12. og 13. mars

Næringspolitisk Forum

18. og 19. september

Representantskapsmøte

27. og 29. november