Nytt år - nye kursmuligheter!

F12-03-034.eps

Obligatorisk etterutdanning for NTFs medlemmer ble vedtatt av representantskapet i 2011. De bestemte at yrkesaktive medlemmer skal gjennomføre 150 timer etterutdanning i løpet av fem år.

Systemet er slik at tellende timer deles opp i to kvoter:

* 100-timerskvoten: Kurs i regi av NTF, eller eksterne kurs som er forhåndsgodkjent av godkjenningsutvalget i NTF.

* 50-timerskvoten: Etterutdanning definert som egenaktivitet, for eksempel kurs i utlandet, lesing av faglitteratur, tillitsvalgtarbeid o.l.

Det enkelte medlem har selv ansvar for å dokumentere sine kurstimer i registreringssystemet på foreningens nettsted. Målet er at flest mulig kurs skal registreres automatisk, men det er også mulig å legge inn timer selv.

Jeg er stolt av å lede en forening som setter seg høye mål for etterutdanning av sine medlemmer. Oppdatert kunnskap er nøkkelen til høy kvalitet, og med innføring av obligatorisk etterutdanning har vi satt en standard om en tannlegestand med høy kompetanse. Dette vedtaket er en viktig milepæl i NTFs historie.

Når vi nå går inn i den siste delen av den første femårsperioden, må vi begynne å se på de erfaringene vi har gjort oss så langt. Vi er meget fornøyd med at så mange av medlemmene allerede har registrert mange kurstimer. Dette understreker det vi visste, nemlig at NTFs medlemmer er veldig opptatt av etterutdanning. Antall medlemmer som står registrert med null timer blir mindre og mindre, og vi vet at en god del i denne gruppen faktisk har kurstimer som de ikke har registrert.

I en evaluering er det naturlig å se på hele ordningen. Er timeantallet på riktig nivå? Skal vi teller timer eller poeng? Skal fordelingen være 100 timer og50 timer, som nå? Hvilke kurs skal godkjennes? Hvilke reaksjoner skal vi ha for dem som ikke følger reglene?

Alle disse spørsmålene og flere til skal vi diskutere frem mot representantskapet på slutten av året. Vi startet debatten allerede på landsmøtet og fulgte opp på ledermøtet i 2014. Jeg er ganske sikker på at dette også vil være et av temaene på årets forum for tillitsvalgte i mars. Så blir det opp til representantskapet i 2015 å vedta eventuelle endringer i ordningen slik at den blir komplett.

Frem til det er det meget gode muligheter til å få med seg mange interessante kurs.

Vedtaket om obligatorisk etterutdanning i 2011 har ført til et skikkelig «kursløft»! Fagnemnden har introdusert nye kurstyper og bygget ut det sentrale kurstilbudet. Kursaktiviteten ute i lokalforeningene er dessuten større enn noen gang.

Januarkursene går som tidligere. Arbeidskurs har blitt svært populære og arrangeres nå gjennom hele året. NTFs symposium har vært en kjempesuksess, og for første gang arrangeres det i år et midnattsolsymposium i Tromsø i juni. Tema der er endodonti, mens periodonti står på programmet på Holmenkollsymposiet i mars. Nytt av året er at vi har åpnet påmeldingen kun for medlemmer i første omgang. Dette gjør vi for å sikre at dere får mulighet til åmelde dere på før alle andre. De siste års symposium har vært fulltegnet, og vi håper at denne trenden fortsetter i 2015.

TSE - Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning - har lenge vært selve ryggraden i etterutdanningstilbudet vårt. I år tar to gamle moduler en midlertidig pause, mens to nye ser dagens lys: Modul 7 Restorativ behandling og Modul 8 Spesielle faglige utfordringer.

Og så er det TANK - Tannlegeforeningens nettbaserte kurs. Det foreligger nå to kurs: «Personvern og informasjonssikkerhet» og «Smittevern». Kurset «Strålevern» er snart klart, og det arbeides dessuten med et kurs eller oppslagsverk om trygdesystemet, i tillegg til et kurs i etikk.

Jeg er veldig glad for hovedstyrets vedtak om at disse nettbaserte kursene, som tar for seg myndighetskrav eller er relatert til viktige temaer for alle våre medlemmer, skal være et medlemsgode som inngår i kontingenten og alltid vil være tilgjengelig for alle våre medlemmer. Medlemmer av NTF har dermed hele tiden tilgang på oppdaterte kurs. Dette er en ytterligere styrking av kvalitetsstempelet MNTF. Når dere benytter dere av og innretter dere slik disse kursene anbefaler, vil dere være oppdatert og følge gjeldende lover og regler.

Det er riktig nok en stund til, men det blir spennende å se hvilke vedtak representantskapet gjør i november 2015. Jeg er helt sikker på at vi fortsatt skal ha en obligatorisk etterutdanning som vi alle kan være stolte av. Frem til det skal i alle fall jeg benytte meg av flere av kurstilbudene der ute! Først ut er Vestlandsmøtet, og så Tannlegespesialistenes Fellesorganisasjons seminar ijanuar. Deretter blir det Holmenkollsymposiet, før Midt-Norgemøtet i april - og kanskje også en tur til Tromsø på Midnattsolsymposiet før sommeren. Til høsten er det igjen landsmøte på Lillestrøm. Og i tillegg har vi alle kurstilbudene i lokalforeningene. Her er det nok å velge mellom og noe for enhver smak.

Jeg ønsker dere alle et godt etterutdanningsår 2015, håper vi ses på kurs!

Camilla Hansen Steinum