Rapport minnefond for Knut og Liv Gard og for Frans Berggren

Den 12. kongressen for European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD) ble arrangert 5 - 8 juni i Sopot, Polen. Det var totalt 650 deltagere. Fra Norge var vi 18 deltagere (15 fra Oslo og 3 fra Bergen) som hadde tatt turen til kongressen. Det ble presentert 238 abstracts i form av enten muntlige presentasjoner, posterpresentasjoner eller bare poster. Vi var ni fra Norge som enten hadde poster-presentasjoner eller muntlige presentasjoner med ulike tema. Det var ellers både et godt faglig og sosialt program. Den 5. juni var det åpningsseremoni og med maritim transport til Polish Baltic Philharmonic i Gdansk. Åpningsforedraget var «A Kids Brain at The Dentist» av lingvist og psykolog dr. Carl Naughton, som handlet om hvordan barn tenker og om det å være kreativ som behandler for å få barn til å mestre. Ellers var det foredrag om blant annet autismediagnoser, behandling av karies hos barnepasienter og om autotransplantasjon og regenerasjon av tenner.

Min posterpresentasjon hadde temaet «Dental erosion in 5-yr-old children with congenital heart defects (CHD) in western Norway». Dette er en del av en større studie, hvor vi ser på den orale helsen hos femåringer med medfødt hjertefeil. Det er ikke tidligere gjort noen studie om erosjon hos barn med medfødt hjertefeil, så dette er et spennende tema. Vi har sett på totalt 72 barn som trenger livslang oppfølging grunnet medfødt hjertefeil. Erosjon ble registrert på bukkale og linguale flater på primære fronttenner i overkjeven og okklusalt på alle primære molarer. Prevalens av erosjon i gruppen var 54,7 %. 20,3 % av barna hadde erosjon tett inntil, eller inn til, dentin (erosjon grad 3 - 4). Det er ikke gjort studier av erosjon i det primære tannsettet i Norge, men i Sverige ble det gjort en studie av A. Hasselkvist i 2010 av totalt 135 5 - 6 åringer fra den generelle befolkningen. Her fant de at 13,3 % hadde erosjon tett inntil eller inn til dentin.

For barn med medfødt hjertefeil er det spesielt viktig å ha en god oral helse fordi dårlig oral helse kan føre til økt risiko for oralt betinget bakteriemi og dermed også økt risiko for endokarditt.

Jeg vil takke minnefond for Knut og Liv Gard og for Frans Berggren for reisestipend.

TineBirkeland Sivertsen