Vårens masteroppgaver

F14-07-028.eps

Prisvinnerne: Ina Jiang, flankert av Isabelle Bjørnå Berntsen og Malin Ødegaard.

Seksten oppgaver ble presentert ved Oslofakultetet i juni.

- I år var det et spesielt høyt nivå på masteroppgavene, sa professor Per S. Thrane. En grunn til det høye faglige nivået på årets oppgaver er at det var mange av masterstudentene som hadde benyttet seg av tilbudet om sommerstipend. Dette stipendet bidrar til at studentene får mulighet til å fordype seg i forskningen på en unik måte og dermed sikre fakultetet verdifull forskning, samt at studentene får en smakebit på om en forskerkarriere kan friste.

At nivået på årets oppgaver var høyt ble også bekreftet av komiteen bestående av Hans Haanes, Frode Hansen og Randi Furseth Klinge, alle professor emeritus, som hadde fått i oppgave å kåre to prisvinnere.

Ina Jiang vant pris for beste masteroppgave med sin oppgave: «Oscillations in mRNA-levels. Explored through ErbB-ligands in cisplatin-resistant oral squamous cell carcinoma».

Den andre prisen gikk til Isabelle Bjørnå Berntsen og Malin Ødegaard for oppgaven: «Har forekomsten av dentale erosjoner økt de siste 40 årene? Prevalens, progresjon og insidens av erosjonsskader blant 15-åringer fra Nittedal født i 1970». Berntsen og Ødegaard ble nominert til «Studentforskerprisen», som deles ut på NTFs landsmøte.